Cập nhật IP động cho tên miền qua CloudFlare để truy cập homelab tại nhà

Có hai cách để chúng ta có thể truy cập homelab từ bên ngoài: Truy cập trực tiếp bằng Public IP của modem Truy cập qua tên miền được cấu hình trỏ đến Public IP. Đa số mọi người sẽ chọn cách thứ hai vì nó đơn giản, dễ nhớ hơn so với chuỗi dãy … Đọc tiếp Cập nhật IP động cho tên miền qua CloudFlare để truy cập homelab tại nhà