Giải quyết lỗi thiếu lệnh add-apt-repository trên Ubuntu

Khi sử dụng VPS, một số template cài đặt hệ điều hành Ubuntu sẽ gặp lỗi thiếu lệnh add-apt-respository, khiến bạn không thể thêm danh sách package (Personal Package Archive – PPA) mới vào hệ thống. Mình vừa mới gặp lỗi này khi cài đặt Seafile (mã nguồn quản lý và đồng bộ file) trên … Đọc tiếp Giải quyết lỗi thiếu lệnh add-apt-repository trên Ubuntu