Học tiếng Nhật – Ngày 365: Nhìn lại 1 năm làm bạn với Nihongo, thi đậu JLPT N3

FacebookTweetEmailPrint Vào ngày 01/02/2023, mình chính thức bước vào hành trình tự học tiếng Nhật, cùng với bài chia sẻ trên blog: Ngày 1: Bắt đầu với Hiragana và Katakana. … Đọc tiếp Học tiếng Nhật – Ngày 365: Nhìn lại 1 năm làm bạn với Nihongo, thi đậu JLPT N3