Cấu hình mạng ảo trong Hyper-V bằng Virtual Switch: External Switch, Internal Switch, Private Switch

FacebookTweetEmailPrint Cấu hình mạng ảo là một trong những thành phần quan trọng nhất khi sử dụng Hyper-V để thiết lập homelab. Mạng ảo trong Hyper-V được tạo dựng bởi các bộ chia mạng ảo với tên gọi Virtual Switch. Cần phải hiểu rõ cách thức hoạt động của từng loại switch ảo này thì … Đọc tiếp Cấu hình mạng ảo trong Hyper-V bằng Virtual Switch: External Switch, Internal Switch, Private Switch