Nginx Proxy Manager – Quản lý Reverse Proxy trực quan bằng giao diện Web UI

FacebookTweetEmailPrint Khi thiết lập các dịch vụ web trong homelab, một rắc rối mình phải giải quyết là “Làm sao có thể truy cập được các dịch vụ này từ Internet tối ưu nhất?“ Ví dụ: Homelab của mình đang có 1 website WordPress trên máy ảo với địa chỉ IP 192.168.0.60 và 1 website … Đọc tiếp Nginx Proxy Manager – Quản lý Reverse Proxy trực quan bằng giao diện Web UI