Cám ơn – Thank you

Xin chào,

Cám ơn bạn đã gửi thông tin liên hệ. Mình đã nhận được email của bạn và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất (1-2 ngày).

Chúc bạn một ngày vui vẻ,
Thuận Bùi


Hi there,

Thank you for contacting me. I got your email inquiry and I will respond in 1-2 days.

Have a nice day,
Thuan Bui