Thuận Bùi xin chào!

Đây là trang blog cá nhân của Thuận Bùi, chia sẻ đủ thứ thể loại trên trời dưới biển về công nghệ, WordPress, ảo hoá,…

Bình luận mới

  1. Bác lên bài hướng dẫn cài mattermost cho xpenology đi bác. Em tham khảo trên mạng mà cài ko được

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get”

— Forrest Gump