Thuận Bùi xin chào!

Đây là trang blog cá nhân của Thuận Bùi, chia sẻ đủ thứ thể loại trên trời dưới biển về công nghệ, WordPress, ảo hoá,…

Bình luận mới

  1. Cám ơn bác. Đã mua bia lai rai để lấy tinh thần chia sẻ tiếp.

  2. Cảm ơn vì bài viết quá hay. Em mời bác cốc bia, của ít lòng nhiều, chúc bác sức khoẻ…

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get”

— Forrest Gump

Ảo Hoá – Virtualization