Chuyên mục
Linux

Giải quyết vấn đề phân quyền trên Linux

Phân quyền các thư mục và file của trang web là vấn đề đau đầu mình gặp phải khi phát triển web trên Linux. Web Server (Apache, nginx,…) đòi hỏi được trao quyền sở hữu thư mục và file để có thể đọc và ghi (ví dụ: tải plugin mới,…