Chuyên mục
MacOS Web Development

Hướng dẫn cài đặt Valet+ trên macOS

Hướng dẫn cài đặt Valet+ trên macOS để phát triển website WordPress

Chuyên mục
MacOS Tip - Trick

Sửa lỗi file bị mờ xám không truy cập được trên ổ cứng NTFS khi sử dụng macOS

Mặc định, macOS chỉ cho phép đọc, không cho phép xoá hay copy file mới vào ổ cứng NTFS (chuẩn NTFS do Microsoft phát triển để chạy Windows). Để có thể copy file vào ổ cứng NTFS, chúng ta có thể sử dụng app Mounty for NTFS để kích hoạt…

Chuyên mục
MacOS Web Development

Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP-FPM, MariaDB và phpMyAdmin trên MacOS sử dụng Homebrew

Có nhiều cách để giả lập môi trường máy chủ trên máy tính cá nhân để phục vụ nhu cầu phát triển web. Đơn giản, gọn nhẹ nhất là sử dụng các chương trình trọn gói như LAMP (cho Linux), WAMP (Cho Windows), MAMP (cho máy Mac) hay XAMPP (dùng cho…