Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Phục hồi Pool khi Pool Master gặp sự cố

Trong thời gian nghiên cứu tính năng High Availability của XCP-ng, mình nhận ra rằng mọi hoạt động của Resource Pool đều phụ thuộc vào Pool Master. Lý do vì Xen-Orchestra chỉ kết nối và trao đổi thông tin trực tiếp với Pool Master. Nếu Pool Master gặp sự cố…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý Resource Pool

XCP-ng đã trở lại và đang chứng tỏ sự lợi hại! Bài viết hôm nay sẽ là hướng dẫn cách thiết lập Resource Pool trên Xen-Orchestra để quản lý nhiều máy chủ theo nhóm. Từ đó sẽ sử dụng được các tính năng cao cấp như Live Migration, High Availability,……

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Kích hoạt và thử nghiệm High Availabilty cho máy ảo

Sau khi đã hoàn thành 2 bước chuẩn bị: tạo Pool và thiết lập NFS Shared Storage, giờ đã đến lúc kích hoạt tính năng High Availability cho máy ảo và kiểm tra xem nó hoạt động ra sao. Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Thiết lập NFS Shared Storage và kích hoạt High Availability

Sau khi thiết lập thành công Resource Pool trên Xen Orchestra, mình đã có thể nghiên cứu tiếp các tính năng năng cao cấp: thiết lập NFS Shared Storage và cấu hình High Availability cho máy ảo. High availability (có thể hiểu là “Luôn trực chiến”) là tính năng cho…

Chuyên mục
Virtualization

Reset thời hạn dùng thử 60 ngày trên ESXi 6 / 7 để sử dụng mãi mãi

Mặc định khi bạn cài đặt ESXi, nó sẽ được thiết lập sẵn chế độ dùng thử (evaluation license) trong vòng 60 ngày. Bản quyền này cung cấp các tính năng tương đương với bản quyền vSphere Enterprise Plus license, nhưng bị giới hạn thời gian sử dụng. Bạn có…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Hướng dẫn clone, snapshot và backup máy ảo sử dụng Xen Orchestra

Sau hơn 1 năm tạm chia tay XCP-ng để chuyển sang dùng Proxmox, mình vừa mới quay trở lại với nền tảng ảo hóa Xen để tiếp tục nghiên cứu, nghịch phá. Mình thích giao diện thân thiện, trực quan của Xen Orchestra để quản lý máy ảo của XCP-ng.…