Chuyên mục
Linux

Cấu hình SSL (https) cho Sendy trên máy chủ Nginx (EasyEngine)

Sau khi đã cài đặt Sendy trên Nginx thành công, các bạn đã có thể bắt đầu ngay các chiến dịch Email Marketing của mình. Tuy nhiên, mình khuyến khích nên làm thêm bước cấu hình SSL cho Sendy để tăng khả năng bảo mật thông tin.

Nếu đang sử dụng EasyEngine để quản lý VPS, việc cấu hình SSL (sử dụng chứng chỉ Let’s Encrypt miễn phí) cho tên miền rất đơn giản, chỉ cần duy nhất 1 dòng lệnh.

ee site update sendy.***.com --letsencrypt
Letsencrypt is currently in beta phase.
Do you wish to enable SSl now for sendy.***.com?
Type "y" to continue [n]:

Bấm y và Enter để bắt đầu cài đặt. Nhớ thay thếsendy.***.com bằng domain bạn đã dùng để cài đặt Sendy.

Chờ vài phút để máy chủ thực hiện kết nối. Sau khi hoàn tất, các bạn sẽ nhận được thông báo như dưới đây.

Letsencrypt is currently in beta phase.
Do you wish to enable SSl now for sendy.***.com?
Type "y" to continue [n]:y
Please Wait while we fetch SSL Certificate for your site.
It may take time depending upon network.
Let's Encrypt successfully setup for your site
Your certificate and chain have been saved at /etc/letsencrypt/live/sendy.***.com/fullchain.pem
Configuring Nginx SSL configuration
Adding /var/www/sendy.***.com/conf/nginx/ssl.conf
Adding /etc/nginx/conf.d/force-ssl-sendy.***.com.conf
Added HTTPS Force Redirection for Site  http://sendy.***.com
Creating Cron Job for cert auto-renewal
Reload : nginx     [OK]
Congratulations! Successfully Configured SSl for Site  https://sendy.***.com.net
Your cert will expire within 89 days.

Tiếp theo, các bạn cần phải thay đổi thông tin cấu hình đường dẫn Sendy trong file config.php

nano /var/www/sendy.***.com/htdocs/includes/config.php

Thay thế đường dẫn http://sendy.***.com thành https://sendy.***.com

 /*  Set the URL to your Sendy installation (without the trailing slash) */
        define('APP_PATH', 'https://sendy.***.com');

Vậy là xong! Các bạn đã có trong tay Sendy được cấu hình SSL theo đúng trào lưu Let’s Encrypt đang HOT hiện nay.

Nhớ truy cập vào địa chỉ Sendy của bạn để xác nhận kết quả. Nếu gặp lỗi, các bạn có thể nhờ tư vấn ở mục bình luận bên dưới. Hy vọng mình có thể giúp được trong khả năng.

Một bình luận trong “Cấu hình SSL (https) cho Sendy trên máy chủ Nginx (EasyEngine)”

Trả lời