Đánh giá VPS AZ OZ của AZDigi – Chậm chạp không thể tin nổi

Cập nhật tháng 12/2016 Thạch Phạm, giám đốc của AZDigi đã liên hệ trực tiếp với mình để xác nhận bài viết là khách quan, chính xác. Đồng thời thừa nhận giai đoạn đầu AZDigi gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng VPS. AZDigi cũng đã offer mình dùng thử gói VPS mới … Đọc tiếp Đánh giá VPS AZ OZ của AZDigi – Chậm chạp không thể tin nổi