Chuyên mục
Linux Network

Thiết lập địa chỉ IP tĩnh (Static IP Address) trên Ubuntu Server 20.04

Khi thiết lập máy ảo trong mạng nội bộ / homelab, bạn nên thiết lập IP tĩnh cho máy để bảo đảm các dịch vụ được hoạt động trơn tru, không bị gián đoạn vì IP bị thay đổi sau mỗi lần khởi động lại.

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh máy tính cài Ubuntu Server 20.04

Thiết lập static IP trên Ubuntu 20.04

Đầu tiên kiểm tra IP hiện tại và cổng mạng của máy tính bằng lệnh

ip addr showCode language: Nginx (nginx)
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:15:5d:00:64:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.132/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::215:5dff:fe00:6400/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft foreverCode language: YAML (yaml)

IP hiện tại của cổng mạng eth0 đang được thiết lập ở chế độ IP động (dynamic) từ DHCP Server của Router.

Trên Ubuntu 20.04, cấu hình mạng được thiết lập và quản lý bởi công cụ netplan. Để đổi thành IP tĩnh, chúng ta cần chỉnh sửa file 00-installer-config.yaml trong thư mục /etc/netplan

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yamlCode language: Nginx (nginx)

Sửa nội dung file thành như sau lưu lại (Ctrl + O) và thoát ra (Ctrl + X)

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  eth0:
    dhcp4: no
    addresses: [192.168.0.5/24]
    gateway4: 192.168.0.1
    nameservers:
       addresses: [1.1.1.1, 1.0.0.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4]

 version: 2Code language: YAML (yaml)

Tuỳ theo subnet của mạng nội bộ đang sử dụng mà bạn sẽ chỉnh addresses và gateway4 tương ứng.

Ở dòng nameservers address, bạn có thể sử dụng DNS của CloudFlare (1.1.1.1 và 1.0.0.1) hoặc Google (8.8.8.8 và 8.8.4.4) hoặc cả hai. Hoặc nếu bạn có thiết lập AdGuard Home trong mạng nội bộ thì có thể thay thế bằng IP của thiết bị cài đặt AdGuard Home.

Tiếp theo chạy lệnh netplan apply để áp dụng thông số vừa mới thay đổi

sudo netplan applyCode language: Nginx (nginx)

Kiểm tra lại IP của máy, giờ đã được chuyển thành 192.168.0.5 như đã thiết lập trong file cấu hình netplan.

ip addr showCode language: Nginx (nginx)
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:15:5d:00:64:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.5/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::215:5dff:fe00:6400/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft foreverCode language: YAML (yaml)

Vậy là xong. Server của bạn đã có địa chỉ IP tĩnh, sẵn sàng để để cài đặt các dịch vụ như AdGuard Home, WireGuard, Nginx Proxy Manager,…

Nếu bạn đang dùng Raspberry Pi, tham khảo cách cài đặt IP tĩnh theo bài viết dưới đây

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *