Chuyên mục
Playground Tip - Trick

Hướng dẫn cài đặt email công ty, cá nhân với tên miền riêng trên điện thoại

Sử dụng địa chỉ email với tên miền riêng (ví dụ: @thuanbui.me hay @thuandepchai.com) sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp trong các email liên lạc giữa bạn và đối tác. Tuy nhiên, việc cài đặt email sẽ rắc rối hơn so với khi sử dụng email của Gmail hay Outlook,…