Chuyên mục
Wordpress

Simple Cloudflare Turnstile – Plugin tích hợp Turnstile giúp chống spam bots

Để chống spam bots trên website WordPress, mình thường hay sử dụng các plugin dùng công nghệ CAPTCHA của Google, ví dụ Advanced Google reCAPTCHA. Tuy nhiên hạn chế của CAPTCHA là nó không thân thiện với người dùng, đôi khi hiện ra các yêu cầu xác nhận khó hiểu…