Chuyên mục
Tip - Trick

Nhập dữ liệu bảng tính (table) từ trang web vào Excel

Bài viết này nhằm ghi lại cách nhập dữ liệu bảng tính (table) từ website vào Excel. Mình thường dùng cách này để lấy danh sách từ vựng tiếng Nhật từ web, sao đó import vào jpdb.io để tạo deck ôn luyện. Lưu ý: Chỉ dùng được cho Excel phiên…