Chuyên mục
Linux Network

Thiết lập kết nối đến máy chủ Samba trên Linux

Trước đây mình cài đặt Plex Media Server trên PC chạy Windows 10 để stream phim đến TV đặt trong phòng khách. Còn hiện tại mình đang nghiên cứu cài đặt Plex trên máy ảo Linux của Proxmox. Tuy nhiên, ổ cứng HDD 4TB chứa phim vẫn nằm trong PC,…