Chuyên mục
Network Smart-Home

Mở máy tính bằng giọng nói sử dụng Google Assistant, IFTTT và Nginx Proxy Manager

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn cách mở máy tính từ xa sử dụng Raspberry Pi và Python. Với cách này, chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt web để gửi yêu cầu WOL thông qua một địa chỉ web đến máy tính nằm trong mạng nội bộ.…