Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Kích hoạt và thử nghiệm High Availabilty cho máy ảo

Sau khi đã hoàn thành 2 bước chuẩn bị: tạo Pool và thiết lập NFS Shared Storage, giờ đã đến lúc kích hoạt tính năng High Availability cho máy ảo và kiểm tra xem nó hoạt động ra sao. Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Thiết lập NFS Shared Storage và kích hoạt High Availability

Sau khi thiết lập thành công Resource Pool trên Xen Orchestra, mình đã có thể nghiên cứu tiếp các tính năng năng cao cấp: thiết lập NFS Shared Storage và cấu hình High Availability cho máy ảo. High availability (có thể hiểu là “Luôn trực chiến”) là tính năng cho…