Chuyên mục
Network Smart-Home

Khởi động máy tính từ xa sử dụng UpSnap + IFTTT + Google Assistant

Trước đây mình đã từng chia sẻ cách khởi động máy tính từ xa sử dụng IFTTT kết hợp với Google Assistant, dựa trên script WOL code bằng Python. Tuy nhiên, gần đây mình đã chuyển qua sử dụng UpSnap để quản lý và khởi động máy tính qua mạng.…

Chuyên mục
Network Smart-Home

Mở máy tính bằng giọng nói sử dụng Google Assistant, IFTTT và Nginx Proxy Manager

Cập nhật 09/09: IFTTT đã cập nhật kết nối với Google Assistant lên V2 từ ngày 01/09/2022, yêu cầu phải cấu hình lại tất cả applet liên quan đến Google Assistant. Bài viết đã được cập nhật hướng dẫn mới nhất. Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn cách…