Chuyên mục
Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Webinoly

Với các VPS nhỏ dùng để chạy thử nghiệm plugin / theme WordPress mới, mình không dùng CentminMod để cài đặt LEMP do yêu cầu cấu hình cao (VPS trên 1GB). Trước đây mình hay dùng EasyEngine, nhưng script này hiện tại đã không còn được cập nhật thường xuyên,…

Chuyên mục
Playground

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Centmind Mod trên CentOS 6/7

CentminMod là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để cài đặt máy chủ LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL, PHP) hiện nay. Chỉ cần một dòng lệnh, CentminMod sẽ tự động cài đặt các thành phần cần thiết của bộ LEMP và cấu hình tối ưu bảo mật và…

Chuyên mục
MacOS Web Development

Hướng dẫn cài đặt Valet+ trên macOS

Hướng dẫn cài đặt Valet+ trên macOS để phát triển website WordPress

Chuyên mục
MacOS Web Development

Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP-FPM, MariaDB và phpMyAdmin trên MacOS sử dụng Homebrew

Có nhiều cách để giả lập môi trường máy chủ trên máy tính cá nhân để phục vụ nhu cầu phát triển web. Đơn giản, gọn nhẹ nhất là sử dụng các chương trình trọn gói như LAMP (cho Linux), WAMP (Cho Windows), MAMP (cho máy Mac) hay XAMPP (dùng cho…