Chuyên mục
Linux

Neofetch – Hiển thị thông tin hệ thống trực quan phong cách ASCII Art

Neofetch là một công cụ dòng lệnh giúp bạn hiển thị thông tin hệ thống một cách trực quan, thân thiện. Nó sẽ hiển thị tóm tắt cấu hình phần cứng: CPU / GPU / RAM / Uptime, cùng với thông tin hệ điều hành / kernel / desktop environment.…