Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý khu vực lưu trữ – Storage Repository

Để vận hành XCP-ng hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ cách nền tảng này quản lý các đối tượng lưu trữ (Storage). Bài viết này mình sẽ giới thiệu nhanh qua về các khái niệm Storage trên XCP-ng. Bạn nào quan tâm có thể xem chi tiết trong…