Chuyên mục
Network Smart-Home

Mở máy tính bằng giọng nói sử dụng Google Assistant, IFTTT và Nginx Proxy Manager

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn cách mở máy tính từ xa sử dụng Raspberry Pi và Python. Với cách này, chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt web để gửi yêu cầu WOL thông qua một địa chỉ web đến máy tính nằm trong mạng nội bộ.…

Chuyên mục
Linux Network Smart-Home

Hướng dẫn cấu hình Wake On LAN – Mở máy tính PC từ xa sử dụng Raspberry Pi và Python

Từ lúc sắm em MiniPC Dell 7040M dành riêng cho việc nghiên cứu ảo hoá, dàn PC của mình đã được giải thoát khỏi nhiệm vụ làm Hyper-V hypervisor cho máy ảo. Nhờ vậy, mình không còn cần mở PC thường trực 24/7 như trước nữa mà chuyển sang chế…