Chuyên mục
Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Webinoly

Với các VPS nhỏ dùng để chạy thử nghiệm plugin / theme WordPress mới, mình không dùng CentminMod để cài đặt LEMP do yêu cầu cấu hình cao (VPS trên 1GB). Trước đây mình hay dùng EasyEngine, nhưng script này hiện tại đã không còn được cập nhật thường xuyên,…