Chuyên mục
Wordpress

Giao diện mới cho blog: Twenty Twenty + Twentig

Xuyên suốt thời gian sử dụng WordPress từ 2014 đến nay, việc đầu tiên mình làm sau thiết lập một website WordPress mới là thay đổi theme mặc định. Hồi xưa là theme Twenty Fourteen, rồi Twenty Fifteen và hiện tại là Twenty Twenty One. Tại sao chê theme mặc…