Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Hướng dẫn tạo máy ảo sử dụng XCP-ng Center

Trước đây mình đã hướng dẫn cách tạo máy ảo trên XCP-ng bằng cách sử dụng Xen Orchestra. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo máy ảo bằng cách sử dụng XCP-ng Center. Nếu đã từng sử dụng VirtualBox hay Hyper-V, bạn sẽ thấy cách tạo máy ảo…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý khu vực lưu trữ – Storage Repository

Để vận hành XCP-ng hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ cách nền tảng này quản lý các đối tượng lưu trữ (Storage). Bài viết này mình sẽ giới thiệu nhanh qua về các khái niệm Storage trên XCP-ng. Bạn nào quan tâm có thể xem chi tiết trong…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý môi trường ảo hoá với XCP-ng Center

Bên cạnh việc quản lý môi trường ảo hoá XCP-ng với Xen Orchestra, chúng ta còn có một công cụ khác cũng mạnh mẽ và tiện lợi không kém: XCP-ng Center. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng XCP-ng Center để quản lý môi…