Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý khu vực lưu trữ – Storage Repository

Để vận hành XCP-ng hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ cách nền tảng này quản lý các đối tượng lưu trữ (Storage). Bài viết này mình sẽ giới thiệu nhanh qua về các khái niệm Storage trên XCP-ng. Bạn nào quan tâm có thể xem chi tiết trong…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Cài đặt Xen Orchestra Community Edition (miễn phí)

Trong bài viết hướng dẫn cài đặt XCP-ng làm quen với công nghệ ảo hoá XEN, mình đã chia sẻ cách cài đặt Xen Orchestra (XOA) để quản lý hệ thống máy ảo thông qua giao diện Web UI. Tuy nhiên, phiên bản XOA được tải từ Xen-orchestra.com chỉ cho…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Hướng dẫn tạo máy ảo sử dụng Xen Ochestra

Tiếp tục nghiên cứu về công nghệ ảo hoá XEN, bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo máy ảo (VM) trên nền tảng XCP-ng. Tất cả thao tác đều được thực hiện trên Xen Orchestra (XOA). Ngoài ra, bạn có thể tạo máy ảo bằng cách sử dụng…