Lên đời Terminal với Zsh và Oh My Zsh

Lên đời Terminal với Zsh và Oh My Zsh

Trước giờ sử dụng MacOS hay Linux mình chỉ biết đến Bash – trình quản lý dòng lệnh mặc định của hệ thống. Gần đây tìm hiểu mới biết thêm…