Chuyên mục
Linux

Hướng dẫn UFW: Cấu hình và quản lý tường lửa trên Linux

Chuyên mục
Linux Tip - Trick

PiVPN – Script cài đặt WireGuard VPN Server cho Raspberry Pi

Chuyên mục
Linux Virtualization

Hướng dẫn cài đặt Arch Linux trên máy ảo Hyper-V

Chuyên mục
Cloud VPS Linux

Hướng dẫn cấu hình căn bản cho máy ảo Oracle Cloud sau khi thiết lập

Chuyên mục
Linux

Thiết lập địa chỉ IP tĩnh (Static IP Address) cho Raspberry Pi

Chuyên mục
Linux

Thiết lập địa chỉ IP tĩnh (Static IP Address) trên Ubuntu Server 20.04