Đánh giá VPS của OVH ở Singapore – Liệu có địch nổi Vultr, Linode