Chuyên mục
Cloud VPS

Đánh giá VPS của OVH ở Singapore – Liệu có địch nổi Vultr, Linode

OVH là một trong những công ty cung cấp dịch vụ máy chủ, VPS lớn nhất thế giới hiện nay (chính xác là lớn nhât Châu Âu). Trước đây mình đã từng dùng VPS của OVH với cụm máy chủ ở Pháp và cảm thấy rất hài lòng với chi phí bỏ ra: $3.49/tháng cho VPS 2GB RAM. Các bạn có thể xem lại đánh giá dưới đây:

Đánh giá VPS SSD của OVH – Ngon bổ rẻ

Mới đây, OVH vừa mới ra mắt dịch vụ VPS ở Singapore hứa hẹn cho tốc độ kết nối về Việt Nam nhanh và ổn định hơn. Mình đã đặt hàng thử 1 em VPS gói thấp nhất (1GB RAM) để kiểm tra chất lượng ra sao.

Liệu VPS của OVH có ngang tầm với các ông lớn vốn đang nắm thị phần lớn ở khu vực Đông Nam Á hiện nay: Linode, Vultr không? Tham khảo bài đánh giá nhanh bên dưới nha.

Trong bài đánh giá này mình sẽ so sánh 5 VPS khác nhau ở cùng mức giá $5/tháng của OVH, Linode và Vultr. Tất cả đều được trang bị 1GB RAM như nhau

 1. OVH (Singapre) – port speed 100Mbps
 2. Linode (Singapoe) – port speed 1Gbps
 3. Vultr (Singpore) – port speed 10Gbps
 4. Linode (Tokyo) – port speed 1Gbps
 5. Vultr (Tokyo) – port speed 10Gbps

A. Kiểm tra Ping

1. OVH (Singapore)

C:\>ping 139.99.*.*

Pinging 139.99.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=29ms TTL=51
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=29ms TTL=51
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=31ms TTL=51
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=29ms TTL=51

Ping statistics for 139.99.*.*:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 29ms, Maximum = 31ms, Average = 29ms

2. Linode (Singapore)

C:\>ping 172.104.*.*

Pinging 172.104.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=74ms TTL=56
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=75ms TTL=56
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=75ms TTL=56
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=67ms TTL=56

Ping statistics for 172.104.*.*:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 67ms, Maximum = 75ms, Average = 72ms

3. Vultr (Singapore)

C:\>ping 45.76.*.*

Pinging 45.76.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 45.76.*.*: bytes=32 time=67ms TTL=53
Reply from 45.76.*.*: bytes=32 time=64ms TTL=53
Reply from 45.76.*.*: bytes=32 time=64ms TTL=53
Reply from 45.76.*.*: bytes=32 time=65ms TTL=53

Ping statistics for 45.76.*.*:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 64ms, Maximum = 67ms, Average = 65ms

4. Linode (Tokyo)

C:\>ping 172.104.*.*

Pinging 172.104.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=81ms TTL=53
Reply from 172.104.*.*3: bytes=32 time=81ms TTL=53
Reply from 172.104.*.*3: bytes=32 time=81ms TTL=53
Reply from 172.104.*.*: bytes=32 time=81ms TTL=53

Ping statistics for 172.104.*.*:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 81ms, Maximum = 81ms, Average = 81ms

5. Vultr (Tokyo)

C:\>ping 45.32.*.*

Pinging 45.32.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 45.32.*.*: bytes=32 time=84ms TTL=51
Reply from 45.32.*.*: bytes=32 time=85ms TTL=51
Reply from 45.32.*.*: bytes=32 time=88ms TTL=51
Reply from 45.32.*.*: bytes=32 time=85ms TTL=51

Ping statistics for 45.32.*.*:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 84ms, Maximum = 88ms, Average = 85ms

Đánh giá

VPS ở Singapore của OVH cho tốc độ Ping về tp.HCM tốt nhất, tương đương với ping các website trong nước. Ping từ các VPS ở Singapore thấp hơn so với VPS từ Tokyo (do khoảng cách địa lý gần hơn)


B. Benchmark với Tocdo.net

Mình dùng script benchmark của Tocdo.net để kiểm tra chất lượng của từng VPS

# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash

1. OVH (Singapore)

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 3504.012 MHz
Total size of Disk  : 30.0 GB (1.3 GB Used)
Total amount of Mem : 972 MB (416 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 2 hour 54 min
Load average     : 0.15, 0.03, 0.01
OS          : CentOS 6.9
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 2.6.32-696.6.3.el6.x86_64
Date         : Fri Oct 6 12:30:46 CEST 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 326 MB/s
I/O (2nd run)    : 327 MB/s
I/O (3rd run)    : 354 MB/s
Average       : 335.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 11.8 MB/s
Read IOPS      : 3009 
Write performance  : 3.9 MB/s
Write IOPS      : 1003 

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                167.88.158.176 5.18MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 8.46MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 8.38MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 113KB/s    
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  11.7MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 11.4MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 7.22MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.49MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  9.80MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  9.60MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   597KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  10.6MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  10.1MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  10.7MB/s   
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/66397
----------------------------------------------------------------------

2. Linode (Singapore)

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2499.994 MHz
Total size of Disk  : 20.0 GB (1.2 GB Used)
Total amount of Mem : 989 MB (434 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 43 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : Ubuntu 14.04.5 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 4.9.36-x86_64-linode85
Date         : Sat Oct 7 05:19:25 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 690 MB/s
I/O (2nd run)    : 723 MB/s
I/O (3rd run)    : 724 MB/s
Average       : 712.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 165.3 MB/s
Read IOPS      : 42308
Write performance  : 55.3 MB/s
Write IOPS      : 14151

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                167.88.158.176 102MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.3MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 12.3MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 29.3MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  160MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 40.0MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 4.21MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  6.78MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  4.54MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  11.5MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   12.4MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  13.5MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  32.3MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  919KB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/52380
----------------------------------------------------------------------

3. Vultr (Singapore)

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Virtual CPU a7769a6388d5
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2394.454 MHz
Total size of Disk  : 25.5 GB (5.2 GB Used)
Total amount of Mem : 993 MB (373 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 21 min
Load average     : 0.15, 0.08, 0.04
OS          : Ubuntu 14.04.5 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.13.0-125-generic
Date         : Sat Oct 7 04:47:37 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 337 MB/s
I/O (2nd run)    : 347 MB/s
I/O (3rd run)    : 342 MB/s
Average       : 342.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 147.5 MB/s
Read IOPS      : 37770
Write performance  : 49.3 MB/s
Write IOPS      : 12629

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                167.88.158.176 96.6MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.2MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 12.4MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 13.4MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  116MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 50.9MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 8.44MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  9.08MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  6.17MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  15.4MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   15.5MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  19.2MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  12.9MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  20.5MB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/30147
----------------------------------------------------------------------

4. Linode (Tokyo)

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2299.986 MHz
Total size of Disk  : 21.0 GB (12.0 GB Used)
Total amount of Mem : 989 MB (525 MB Used)
Total amount of Swap : 1535 MB (137 MB Used)
System uptime    : 75 days, 1 hour 4 min
Load average     : 0.01, 0.04, 0.01
OS          : CentOS 6.9
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 4.9.36-x86_64-linode85
Date         : Sat Oct 7 05:29:44 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 607 MB/s
I/O (2nd run)    : 626 MB/s
I/O (3rd run)    : 625 MB/s
Average       : 619.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 176.3 MB/s
Read IOPS      : 45141
Write performance  : 59.0 MB/s
Write IOPS      : 15098

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 496KB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 23.8MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 32.0MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 71.1MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  32.9MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 30.9MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 6.78MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  6.75MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  8.95MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  10.1MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   194KB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  13.3MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  26.8MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  28.4MB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/75385
----------------------------------------------------------------------

5. Vultr (Tokyo)

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Virtual CPU 714389bda930
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2399.996 MHz
Total size of Disk  : 27.0 GB (11.0 GB Used)
Total amount of Mem : 996 MB (770 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (158 MB Used)
System uptime    : 75 days, 17 hour 4 min
Load average     : 0.46, 0.26, 0.20
OS          : CentOS 6.9
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 2.6.32-696.6.3.el6.x86_64
Date         : Fri Oct 6 10:30:41 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 349 MB/s
I/O (2nd run)    : 445 MB/s
I/O (3rd run)    : 407 MB/s
Average       : 400.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 176.7 MB/s
Read IOPS      : 45231
Write performance  : 59.1 MB/s
Write IOPS      : 15128

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 108MB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 21.1MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 27.1MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 92.5MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  25.3MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 44.7MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 12.7MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  15.0MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  12.3MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  14.0MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   21.9MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  14.8MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  21.3MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  5.38MB/s   
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/29738
----------------------------------------------------------------------

Đánh giá

Về I/O, tốc độ SSD, Vultr và Linode đều có sức mạnh vượt trội so với VPS của OVH. Kết quả Fio test của OVH thậm chí chưa đạt 1/10 so với Vultr và Linode.

Về tốc độ mạng, VPS của OVH do bị giới hạn tốc độ 100Mbps nên các con số không ấn tượng bằng kết quả của Vultr và Linode (port speed 1Gbps). Nhìn chung, tốc độ mạng của OVH Singapore khá đồng đều, chỉ trừ kết nối đến Linode (Tokyo) và Viettel  Đà Nẵng có vấn đề (597KB/s).

Linode (Tokyo) cũng có kết nối không tốt đến Viettel Đà Nẵng (194KB/s), còn Linode (Singapore) lại gặp vấn đề với FPT HCM (919KB/s). Có lẽ do trục trặc mạng ở VN!

VPS của Vultr cho tốc độ mạng ổn định và đồng đều nhất trong số 3 nhà cung cấp.


C. Benchmark tốc độ CPU

Mình dùng script dưới đây để kiểm tra tốc độ CPU qua Bzip 25MB file (thời gian càng ngắn càng tốt)

bash <(wget --no-check-certificate -O - https://raw.github.com/mgutz/vpsbench/master/vpsbench)

1. OVH (Singapore)

CPU model: Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores: 1
CPU frequency: 3504.012 MHz
Total amount of RAM: 972 MB
Total amount of swap: 0 MB
System uptime: 21:05,
I/O speed: 387 MB/s
Bzip 25MB: 3.34s
Download 100MB file: 2.18MB/s

2. Linode (Singapore)

CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2499.994 MHz
Total amount of RAM: 989 MB
Total amount of swap: 511 MB
System uptime: 10 min,
I/O speed: 101 MB/s
Bzip 25MB: 5.01s
Download 100MB file: 91.7MB/s

3. Vultr (Singapore)

CPU model: Virtual CPU a7769a6388d5
Number of cores: 1
CPU frequency: 2394.454 MHz
Total amount of RAM: 993 MB
Total amount of swap: 0 MB
System uptime: 18 min,
I/O speed: 318 MB/s
Bzip 25MB: 5.38s
Download 100MB file: 108MB/s

4. Linode (Tokyo)

CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2299.986 MHz
Total amount of RAM: 989 MB
Total amount of swap: 1535 MB
System uptime:  75 days, 59 min,
I/O speed: 492 MB/s
Bzip 25MB: 5.96s
Download 100MB file: 593KB/s

5. Vultr (Tokyo)

CPU model: Virtual CPU 714389bda930
Number of cores: 1
CPU frequency: 2399.996 MHz
Total amount of RAM: 996 MB
Total amount of swap: 1023 MB
System uptime:  76 days, 11:57,
I/O speed: 388 MB/s
Bzip 25MB: 5.61s
Download 100MB file: 10.3MB/s

Đánh giá

CPU của OVH (Singapore) xử lý tác vụ Bzip với thời gian ngắn nhất có lẽ nhờ được trang bị CPU mới nhất: Intel Xeon E3-1245v5 có xung nhịp cao nhất – 3.5Ghz (chi tiết).

D. Tính năng DDoS và IP

Ưu điểm của OVH so với Vultr và Linode là tính năng anti-DDoS protection miễn phí dành cho tất cả các gói VPS ở Singapore. Trong khi đó, Vultr tính phí $10/tháng, nhưng không áp dụng cho Singapore và Tokyo. Còn Linode không có tính năng này.

OVH còn cho phép thêm tối đa 16 IP mỗi VPS với giá cực rẻ ($2.8/IP, tính phí một lần duy nhất), quá tuyệt cho các bạn làm site vệ tinh chạy SEO. Vultr và Linode không thể cạnh tranh ở khoản này.

E. Kết luận

OVH tuy được trang bị CPU ngon hơn nhưng tốc độ SSD và tốc độ mạng quá kém. Chưa thể cạnh tranh với Vultr và Linode.

Vultr thể hiện sức mạnh vô địch trong mọi mặt: SSD nhanh, mạng khủng. Tốc độ về Vietnam ổn định và đồng đều. Cả hai VPS của Vultr ở Singapore và Linode có chất lượng tương tự nhau, chọn cái nào cũng ngon.

Linode hiện tại gặp trục trặc với kết nối mạng với vài nhà cung cấp ở VN (Viettel và FPT), nhưng nhìn chung vẫn là một nhà cung cấp chất lượng. Bạn hoàn toàn có thể tin cậy vào chất lượng của Linode. Blog Thuanbui này của mình cũng đang chạy trên Linode Tokyo.

Nếu bạn chạy site vệ tinh cần nhiều IP, OVH là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu bạn cần VPS mạnh mẽ để chạy site E-Commerce, Web App, Vultr và Linode thẳng tiến nhé!

Đặt mua VPS LinodeĐặt mua VPS Vultr

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

5 trả lời trong “Đánh giá VPS của OVH ở Singapore – Liệu có địch nổi Vultr, Linode”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *