Chuyên mục
Cloud VPS

So sánh hiệu năng gói VPS 1GB ($5/tháng) của Digital Ocean vs Vultr vs Linode vs OVH

Nhằm cạnh tranh với Vultr và Linode, Digital Ocean đã có đợt nâng cấp tài nguyên lớn cho những gói VPS hồi đầu năm nay (chi tiết trên DigitalOcean.com). Tất cả các gói VPS đều được tăng gấp đôi dung lương RAM kèm theo tăng dung lượng ổ cứng SSD. Ngoài ra Digital Ocean còn bổ sung thêm gói cước $15/tháng với 3 lựa chọn RAM / vCPU khác nhau. Chi tiết bảng giá mới như dưới đây:

Bảng giá Digital Ocean mới nhất

Hấp dẫn nhất đối với mình trong số này là gói VPS $5/tháng (1GB RAM – 1 vCPU – 25GB SSD), ngang bằng với mức giá của Linode Vultr với cấu hình tương đương.

Bài viết này mình sẽ so sánh hiệu năng của gói VPS 1GB RAM – 1vCPU – 25GB SSD của bốn ông lớn Digital Ocean vs. Vultr vs. Linode vs. OVH. Khác biệt duy nhất là VPS của OVH sử dụng trong bài viết này có cấu hình cao hơn 2GB RAM – 2 vCPU – 45SSD, nhưng giá cũng $5/tháng (mua đợt khuyến mãi) nên mình cho vào so sánh chung luôn. Tất cả VPS đều được tạo ở Datacenter Singapore của các công ty này.

Các bạn có thể xem thêm bài viết so sánh của Linode vs. Vultr vs. OVH mình đã chia sẻ trước đây bên dưới

I. Kiểm tra Ping

1. Digital Ocean

ping 178.128.*.*

Pinging 178.128.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 178.128.*.*: bytes=32 time=32ms TTL=56
Reply from 178.128.*.*: bytes=32 time=29ms TTL=56
Reply from 178.128.*.*: bytes=32 time=33ms TTL=56
Reply from 178.128.*.*: bytes=32 time=28ms TTL=56

Ping statistics for 178.128.*.*:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 28ms, Maximum = 33ms, Average = 30ms

2. Vultr

ping 149.28.*.*

Pinging 149.28.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 149.28.*.*: bytes=32 time=55ms TTL=56
Reply from 149.28.*.*: bytes=32 time=49ms TTL=56
Reply from 149.28.*.*: bytes=32 time=50ms TTL=56
Reply from 149.28.*.*: bytes=32 time=48ms TTL=56

Ping statistics for 149.28.*.*:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 48ms, Maximum = 55ms, Average = 50ms

3. Linode

ping 139.162.*.*

Pinging 139.162.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 139.162.*.*: bytes=32 time=53ms TTL=57
Reply from 139.162.*.*: bytes=32 time=56ms TTL=57
Reply from 139.162.*.*: bytes=32 time=86ms TTL=57
Reply from 139.162.*.*: bytes=32 time=49ms TTL=57

Ping statistics for 139.162.*.*:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 49ms, Maximum = 86ms, Average = 61ms

4. OVH

ping 139.99.*.*

Pinging 139.99.*.* with 32 bytes of data:
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=57ms TTL=50
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=53ms TTL=50
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=45ms TTL=50
Reply from 139.99.*.*: bytes=32 time=45ms TTL=50

Ping statistics for 139.99.*.*:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 45ms, Maximum = 48ms, Average = 53ms

Đánh giá

Digital Ocean cho kết quả tốt nhất, tuy nhiên sự khác biệt là không đáng kể do tất cả VPS đều đặt ở Singapore.

II. Benchmark với Tocdo.net

Mình dùng script benchmark của Tocdo.net để kiểm tra chất lượng của từng VPS

curl -Lso- tocdo.net/share | bash

1. Digital Ocean

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2199.998 MHz
Total size of Disk  : 25.0 GB (1.1 GB Used)
Total amount of Mem : 991 MB (72 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 52 min
Load average     : 0.03, 0.05, 0.05
OS          : CentOS 7.5.1804
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-862.2.3.el7.x86_64
Virt         : kvm
Date         : Wed Aug 29 05:45:49 UTC 2018

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 781 MB/s
I/O (2nd run)    : 862 MB/s
I/O (3rd run)    : 712 MB/s
Average       : 785.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 195MB/s
Read IOPS      : 47.5k
Write performance  : 64.0MB/s
Write IOPS      : 15.9k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 9.47MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.8MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 11.9MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 34.8MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  145MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 45.1MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 9.42MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.77MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  10.9MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  12.6MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   37.1MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  24.8MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  3.87MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      1.55.119.15   79.9MB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/77403
----------------------------------------------------------------------

2. Vultr

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Virtual CPU a7769a6388d5
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2399.996 MHz
Total size of Disk  : 25.0 GB (1.3 GB Used)
Total amount of Mem : 991 MB (82 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 6 min
Load average     : 0.16, 0.05, 0.02
OS          : CentOS 7.5.1804
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-862.3.2.el7.x86_64
Virt         : kvm
Date         : Wed Aug 29 05:31:38 UTC 2018

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 444 MB/s
I/O (2nd run)    : 464 MB/s
I/O (3rd run)    : 465 MB/s
Average       : 457.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 186MB/s
Read IOPS      : 45.4k
Write performance  : 62.1MB/s
Write IOPS      : 15.2k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 34.1MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.3MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 12.0MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 32.4MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  302MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 46.8MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 4.00MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  14.8MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  19.6MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  9.89MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   404KB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  19.6MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  18.9MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      1.55.119.15   17.5MB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/21016
----------------------------------------------------------------------

3. Linode

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2499.996 MHz
Total size of Disk  : 25.0 GB (1.4 GB Used)
Total amount of Mem : 991 MB (74 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 5 min
Load average     : 0.22, 0.09, 0.06
OS          : CentOS 7.5.1804
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64
Virt         : kvm
Date         : Wed Aug 29 05:31:48 UTC 2018

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 183 MB/s
I/O (2nd run)    : 762 MB/s
I/O (3rd run)    : 644 MB/s
Average       : 529.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 128MB/s
Read IOPS      : 31.3k
Write performance  : 42.9MB/s
Write IOPS      : 10.5k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 35.3MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 7.81MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 7.10MB/s
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 19.6MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  81.0MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 31.5MB/s
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.59MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  1.98MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.95MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  371KB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   6.83MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  10.2MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  12.7MB/s
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      1.55.119.15   5.49MB/s
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/31191
----------------------------------------------------------------------

4. OVH

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 3504.000 MHz
Total size of Disk  : 45.8 GB (6.7 GB Used)
Total amount of Mem : 1790 MB (270 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (87 MB Used)
System uptime    : 67 days, 22 hour 40 min
Load average     : 0.00, 0.01, 0.05
OS          : CentOS 7.5.1804
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-862.3.2.el7.x86_64
Virt         : kvm
Date         : Wed Aug 29 05:59:25 UTC 2018

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 375 MB/s
I/O (2nd run)    : 371 MB/s
I/O (3rd run)    : 364 MB/s
Average       : 370.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 15.4MB/s
Read IOPS      : 3753
Write performance  : 5115kB/s
Write IOPS      : 1248

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 1.64MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 8.37MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 9.37MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 11.1MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  11.7MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 11.1MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 3.62MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  7.53MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  9.98MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  8.20MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   10.1MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  9.45MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  4.27MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      1.55.119.15   11.1MB/s   
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/89746
----------------------------------------------------------------------

Đánh giá

Digital Ocean cho kết quả ấn tượng nhất trong mọi kết quả: Disk Test, Fio Test lẫn Speed test.

OVH cho kết quả Disk Test, Fio Test kém nhất. Điều này chẳng có gì lạ vì kết quả benchmark trước đây cũng cho kết quả y hệt.

Kết nối mạng của Digital Ocean và OVH đến tất cả các dịch vụ mạng ở Việt Nam là ổn định nhất. Linode có kết nối không tốt với nhà mạng Viettel Hà Nội còn Vultr gặp vấn đề với Viettel Đà Nẵng. Có lẽ vấn đề là do bên Viettel đang bóp băng thông.

III. Benchmark tốc độ CPU

Mình dùng script dưới đây để kiểm tra tốc độ CPU qua Bzip 25MB file (thời gian càng ngắn càng tốt)

yum install time bzip2
bash <(wget --no-check-certificate -O - https://raw.github.com/mgutz/vpsbench/master/vpsbench)

1. Digital Ocean

CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2199.998 MHz
Total amount of RAM: 991 MB
Total amount of swap: MB
System uptime:  47 min,
I/O speed: 799 MB/s
Bzip 25MB: 5.37s
Download 100MB file: 11.8MB/s

2. Vultr

CPU model: Virtual CPU a7769a6388d5
Number of cores: 1
CPU frequency: 2399.996 MHz
Total amount of RAM: 991 MB
Total amount of swap: MB
System uptime:  13 min,
I/O speed: 469 MB/s
Bzip 25MB: 5.27s
Download 100MB file: 33.3MB/s

3. Linode

CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2499.996 MHz
Total amount of RAM: 991 MB
Total amount of swap: MB
System uptime:  13 min,
I/O speed: 782 MB/s
Bzip 25MB: 11.09s
Download 100MB file: 36.7MB/s

4. OVH

CPU model: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
Number of cores: 2
CPU frequency: 3504.000 MHz
Total amount of RAM: 1790 MB
Total amount of swap: MB
System uptime:  67 days, 22:53,    
I/O speed: 372 MB/s
Bzip 25MB: 3.16s
Download 100MB file: 11.5MB/s

Đánh giá

Kết quả của OVH tốt nhất nhờ xung nhịp cao (3.5GHz). Tiếp theo là Digital Ocean và Vultr tương đương nhau. Trong khi đó Linode cho kết quả kém xa.

E. Kết luận

OVH được trang bị CPU xung nhịp cao hơn nhưng tốc độ SSD kém. Trên thực tế, khi sử dụng WordPress làm blog, tốc độ SSD chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ truy cập web nên mức giá $5/tháng cho cấu hình 2GB RAM – 2 vCPU – 45GB SSD vẫn là sự lựa chọn tối ưu về giá – chất lượng. Hơi tiếc là hiện tại gói cước này đã hết hàng, hy vọng OVH sẽ mở lại sớm cho người dùng đăng ký.

Vultr vốn đã từng là bá chủ trong các bài kiểm tra hiệu năng VPS, nhưng hiện tại đã gặp phải sự vươn lên mạnh mẽ từ Digital Ocean.

Digital Ocean là nhà cung cấp VPS đầu tiên mình sử dụng cách đây 3 năm nhưng sau đó mình đã chuyển qua Linode và Vultr bởi mức giá hấp dẫn cùng cấu hình tối ưu hơn. Với đợt nâng cấp mạnh mẽ đầu năm, Digital Ocean đã tạo nên sức hút lớn khiến mình quay lại và hiện tại cực kỳ hài lòng với chất lượng.

Linode tuy có hơi hụt hơi trong hiệu năng so với Vultr và Digital Ocean nhưng đây vẫn là một trong những dịch vụ VPS chất lượng nhất thế giới. Bạn hoàn toàn có thể tin cậy vào chất lượng của Linode.

Hiện tại mình đang sử dụng dịch vụ VPS của cả 4 ông lớn này. Mục đích nhằm dàn trải đều ra nhiều nhà cung cấp tránh bị downtime cục bộ

Đặt mua VPS của Vultr, Linode và Digital Ocean dưới đây để ủng hộ mình cho ra thêm nhiều bài viết nữa nhé.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

4 trả lời trong “So sánh hiệu năng gói VPS 1GB ($5/tháng) của Digital Ocean vs Vultr vs Linode vs OVH”

Bạn làm ơn check giúp mình xem đợt đứt cáp này thì chất lượng của mấy ncc này ra sao đc ko?

Mình muốn mua vps để làm app mobile cho user VN nhưng ngày lễ đông người dùng nhất mà server có vấn đề thi ko hay!

Đợt này đang đút cáp mong Bạn làm bài test luôn với gói 5$ hiện tại thì chịu đc bao nhiêu user online (với wp hiện tại của bạn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *