Chuyên mục
Cloud VPS

GreenCloudVPS ưu đãi lớn mừng sinh nhật 9 tuổi

Mừng sinh nhật 9 tuổi, GreenCloudVPS đang có chương trình ưu đãi VPS trên Lowendtalk với nhiều deal rất hấp dẫn.

1. Giảm 50% trọn đời EU / US VPS

Giảm 50% trọn đời với tất cả các dịch vụ VPS EU và US

Nhập mã: YMBOX7JC3F khi thanh toán, áp dụng cho chu kỳ 1 năm, 2 năm và 3 năm.

2. Giảm 40% trọn đời APAC VPS

Ưu đãi 40% áp dụng cho các gói KVM trong khu vực APAC (Châu Á – Thái Bình Dương)

Nhập mã: OQDH735XPI khi thanh toán, áp dụng cho chu kỳ 1 năm, 2 năm và 3 năm.

3. Giảm 30% trọn đời cho Windows VPS

Giảm giá 30% cho các dịch vụ Windows VPS.

Nhập mã: ZL3T577FFS khi thanh toán, áp dụng cho chu ký 1 năm, 2 năm, 3 năm.

4. Ưu đãi đặc biệt mừng sinh nhật

GreenCloudVPS có thêm danh mục 9th Birthday Sale với nhiều ưu đãi hấp dẫn: 9999, 2222 và Storage VPS.

Xem chi tiếthttps://greencloudvps.com/billing/store/9th-birthday-sale

Ngoài ra, GreenCloudVPS cũng đã bổ sung thêm stock cho các gói VPS trong mục Budget KVM Sale và Premium KVM Sale


Chương trình ưu đãi sẽ kéo dài đến hết ngày 17/10/2022. Nhanh tay tìm hàng thơm nha mọi người.

5. Đánh giá GreenCloudVPS

Xem thêm đánh giá của mình về GreenCloudVPS nếu bạn chưa biết gì về nhà cung cấp này

Đợt này mình kịp hốt được 3 em VPS của GreenCloudVPS

EPYCSG-2

 • 3072MB RAM
 • 1024MB SWAP
 • 35GB NVMe 4.0 RAID-1 Hard drive
 • 2 cores @ EPYC CPU
 • 1 IPv4
 • /112 IPv6
 • 1TB Bandwidth
 • 10Gbps Port
 • Linux OS
 • Singapore DC2 Location
 • SolusVM Control Panel
 • $35/year

Đây là YABS, quá ngon lành!

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-08-20          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue 11 Oct 2022 05:03:13 AM BST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2495.312 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 2.9 GiB
Swap    : 1024.0 MiB
Disk    : 33.4 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-28-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 318.92 MB/s (79.7k) | 783.68 MB/s (12.2k)
Write   | 319.76 MB/s (79.9k) | 787.80 MB/s (12.3k)
Total   | 638.69 MB/s (159.6k) | 1.57 GB/s  (24.5k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 774.69 MB/s  (1.5k) | 811.82 MB/s  (792)
Write   | 815.86 MB/s  (1.5k) | 865.89 MB/s  (845)
Total   | 1.59 GB/s   (3.1k) | 1.67 GB/s   (1.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 932 Mbits/sec  | 302 Mbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 1.33 Gbits/sec | 702 Mbits/sec
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 857 Mbits/sec  | 820 Mbits/sec
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.13 Gbits/sec | 625 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 689 Mbits/sec  | 452 Mbits/sec
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 583 Mbits/sec  | 336 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 657 Mbits/sec  | 655 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 807 Mbits/sec  | 588 Mbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | busy      | 616 Mbits/sec
Hybula     | The Netherlands (40G)   | busy      | 678 Mbits/sec
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.14 Gbits/sec | 591 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 597 Mbits/sec  | 509 Mbits/sec
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 771 Mbits/sec  | 603 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 846 Mbits/sec  | 679 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 911
Multi Core   | 1773
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17873979Code language: YAML (yaml)

SG10GbpsStorage0.5TB

 • 2048MB RAM
 • 1 core CPU
 • 500GB SATA RAID-10 HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 1TB Bandwidth
 • 10Gbps Port
 • Linux OS
 • KVM SolusVM Control Panel
 • Singapore DC2 Location
 • No refund/money back on this plan NOTE
 • $30/year
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-08-20          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed 12 Oct 2022 02:06:15 AM BST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 18 hours, 22 minutes
Processor : AMD EPYC 7643 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2299.998 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 2.0 GiB
Disk    : 490.4 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-28-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 28.73 MB/s  (7.1k) | 419.50 MB/s  (6.5k)
Write   | 28.74 MB/s  (7.1k) | 421.71 MB/s  (6.5k)
Total   | 57.47 MB/s  (14.3k) | 841.21 MB/s (13.1k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.71 GB/s   (3.3k) | 1.65 GB/s   (1.6k)
Write   | 1.80 GB/s   (3.5k) | 1.75 GB/s   (1.7k)
Total   | 3.51 GB/s   (6.8k) | 3.41 GB/s   (3.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 574 Mbits/sec  | 1.06 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 1.34 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 975 Mbits/sec  | 1.01 Gbits/sec
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.15 Gbits/sec | 889 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 457 Mbits/sec  | 743 Mbits/sec
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 630 Mbits/sec  | 718 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 632 Mbits/sec  | 720 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 919 Mbits/sec  | 1.07 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 830 Mbits/sec  | 714 Mbits/sec
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 616 Mbits/sec  | 682 Mbits/sec
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.16 Gbits/sec | 894 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 642 Mbits/sec  | 799 Mbits/sec
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 682 Mbits/sec  | 865 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 882 Mbits/sec  | 1.07 Gbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1099
Multi Core   | 1100
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17893173
Code language: YAML (yaml)

9999 SJC

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-08-20          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 15 Oct 2022 03:23:54 AM BST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : AMD EPYC 7513 32-Core Processor
CPU cores : 5 @ 2595.124 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 8.7 GiB
Swap    : 1024.0 MiB
Disk    : 96.5 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-28-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 438.24 MB/s (109.5k) | 4.71 GB/s  (73.6k)
Write   | 439.40 MB/s (109.8k) | 4.73 GB/s  (73.9k)
Total   | 877.65 MB/s (219.4k) | 9.44 GB/s  (147.6k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 9.91 GB/s  (19.3k) | 9.94 GB/s   (9.7k)
Write   | 10.44 GB/s  (20.3k) | 10.61 GB/s  (10.3k)
Total   | 20.36 GB/s  (39.7k) | 20.56 GB/s  (20.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 922 Mbits/sec  | 1.30 Gbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 530 Mbits/sec  | 1.31 Gbits/sec 
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 741 Mbits/sec  | 1.23 Gbits/sec 
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 397 Mbits/sec  | 705 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 2.98 Gbits/sec | 3.07 Gbits/sec 
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 3.05 Gbits/sec | 5.37 Gbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.49 Gbits/sec | 8.89 Gbits/sec 

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | busy      | busy      
Online.net   | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      
Hybula     | The Netherlands (40G)   | busy      | busy      
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | busy      
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | busy      
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | busy      | busy      
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | busy      

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1140             
Multi Core   | 5037             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17959949Code language: YAML (yaml)

Tính luôn 3 em vừa hốt, mình hiện đang có 6 VPS ở GreenCloudVPS. Mình đang rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ ở đây.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Một bình luận trong “GreenCloudVPS ưu đãi lớn mừng sinh nhật 9 tuổi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *