Chuyên mục
Cloud VPS

Kèo thơm Crunchbits: VPS 1.5G RAM – $11.69 / năm, 4.5G RAM – $22.69 / năm

Crunchbits là một trong nhà cung cấp VPS được yêu thích trên Lowendtalk. Mình đang dùng 1 VPS bên này, mua cách đây 6 tháng với $13.69 / năm với cấu hình: 2 vCPU – 3 GB RAM – 25 GB SSD – 4 TB Bandwidth và hoạt động rất ổn định.

Hiện tại, Crunchbits đang mở thêm ưu đãi VPS siêu ngon mà mọi người không nên bỏ qua.

 • 1 vCPU – 1.5GB RAM – 40GB SSD: $11.69/năm hoặc $29.97/3 năm
 • 3 vCPU – 4.5GB RAM – 125GB SSD: $22.69/năm or $58.69/3 năm

CPU sử dụng là E5-2683 v4 cho hiệu năng khá ổn. Mọi người có thể tham khảo YABS bên dưới

1.5G RAM

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Jan 18 04:41:52 AM PST 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 2 hours, 16 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU cores : 1 @ 2095.320 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 1.4 GiB
Swap    : 1024.0 MiB
Disk    : 39.9 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-9-amd64
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Redoubt Networks
ASN    : AS400304 Redoubt Networks
Host    : Crunchbits LLC
Location  : Liberty Lake, Washington (WA)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 178.26 MB/s (44.5k) | 1.94 GB/s  (30.4k)
Write   | 178.73 MB/s (44.6k) | 1.95 GB/s  (30.5k)
Total   | 356.99 MB/s (89.2k) | 3.90 GB/s  (60.9k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 5.41 GB/s  (10.5k) | 5.65 GB/s   (5.5k)
Write   | 5.70 GB/s  (11.1k) | 6.02 GB/s   (5.8k)
Total   | 11.12 GB/s  (21.7k) | 11.68 GB/s  (11.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 978 Mbits/sec  | 252 Mbits/sec  | 127 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 143 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 993 Mbits/sec  | 674 Mbits/sec  | 153 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 625 Mbits/sec  | 388 Mbits/sec  | 243 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.01 Gbits/sec | 293 Mbits/sec  | 69.5 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 935 Mbits/sec  | 849 Mbits/sec  | 71.1 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 880 Mbits/sec  | 91.5 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 971 Mbits/sec  | 329 Mbits/sec  | 127 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 132 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 985 Mbits/sec  | 652 Mbits/sec  | 153 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | 522 Mbits/sec  | 242 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.01 Gbits/sec | 370 Mbits/sec  | 69.4 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.02 Gbits/sec | 865 Mbits/sec  | 70.3 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 981 Mbits/sec  | 753 Mbits/sec  | 92.7 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 848
Multi Core   | 790
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4443003

YABS completed in 22 min 41 secCode language: Shell Session (shell)

4.5GB RAM

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 1 days, 1 hours, 22 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU cores : 3 @ 2095.320 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 4.3 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 124.9 GiB
Distro   : CentOS Stream 9
Kernel   : 5.14.0-307.el9.x86_64
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Redoubt Networks
ASN    : AS400304 Redoubt Networks
Host    : Crunchbits LLC
Location  : Liberty Lake, Washington (WA)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 218.55 MB/s (54.6k) | 1.79 GB/s  (27.9k)
Write   | 219.12 MB/s (54.7k) | 1.80 GB/s  (28.1k)
Total   | 437.68 MB/s (109.4k) | 3.59 GB/s  (56.1k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 2.27 GB/s   (4.4k) | 1.34 GB/s   (1.3k)
Write   | 2.39 GB/s   (4.6k) | 1.43 GB/s   (1.4k)
Total   | 4.67 GB/s   (9.1k) | 2.78 GB/s   (2.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 949 Mbits/sec  | 286 Mbits/sec  | 128 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 394 Mbits/sec  | 139 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 979 Mbits/sec  | 670 Mbits/sec  | 160 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 380 Mbits/sec  | 455 Mbits/sec  | 242 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.02 Gbits/sec | 599 Mbits/sec  | 69.5 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.01 Gbits/sec | 802 Mbits/sec  | 72.3 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 895 Mbits/sec  | 89.0 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 976 Mbits/sec  | 351 Mbits/sec  | 128 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 132 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 982 Mbits/sec  | 663 Mbits/sec  | 160 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | busy      | 240 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | 499 Mbits/sec  | 69.5 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 997 Mbits/sec  | 553 Mbits/sec  | 72.2 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | 862 Mbits/sec  | 87.1 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 899
Multi Core   | 2209Code language: Shell Session (shell)

Mình thấy deal 4.5G quá thơm, nên đã lụm 1 em để dành. Hiện tại đang có 2 VPS của Crunchbits.

Ưu đãi sẽ kết thúc vào ngày 31/01/2024. Ai cần VPS giá rẻ test code, docker thì không nên bỏ qua nhé. Nếu thấy báo Not Available thì bạn nên chờ vài tiếng sau truy cập lại, Crunchbits sẽ bổ sung stock thường xuyên cho deal này.

Link mua VPS là link trực tiếp, không phải link affiliate. Mình không nhận được tiền hoa hồng gì từ bài viết này.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

6 trả lời trong “Kèo thơm Crunchbits: VPS 1.5G RAM – $11.69 / năm, 4.5G RAM – $22.69 / năm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *