Chuyên mục
Cloud VPS

Đánh giá Cloud VPS Basic 2 của HostingViet

Cách đây 2 tuần, bên HostingViet liên hệ với mình ngỏ ý mời dùng thử dịch vụ VPS, và muốn mình chia sẻ trải nghiệm lên blog.

VPS thử nghiệm trong bài viết hôm nay là Cloud VPS Basic 2 thuộc dòng Cloud VPS Giá Rẻ. Cấu hình như sau:

 • CPU: 02 vCPU
 • Ram: 3GB
 • Dung lượng lưu trữ SSD: 40GB
 • Địa chỉ IPv4 tĩnh: 01
 • Tốc độ mạng: 150Mbps Clean Traffic
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Công nghệ Cloud: OpenStack
 • Giá: 250.000/tháng

1. Kiểm tra thông số bằng YABS

Kiểm tra thông số lần đầu bằng Yabs curl -sL yabs.sh | bash , thực hiện lúc 9h sáng.

root@23010609434340dinhhuyen:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 15 09:10:16 +07 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 5 days, 16 hours, 23 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2199.990 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 2.9 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 39.3 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-136-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 58.49 MB/s  (14.6k) | 703.07 MB/s (10.9k)
Write   | 58.60 MB/s  (14.6k) | 706.77 MB/s (11.0k)
Total   | 117.10 MB/s (29.2k) | 1.40 GB/s  (22.0k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 941.41 MB/s  (1.8k) | 926.32 MB/s  (904)
Write   | 991.43 MB/s  (1.9k) | 988.01 MB/s  (964)
Total   | 1.93 GB/s   (3.7k) | 1.91 GB/s   (1.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 152 Mbits/sec  | 137 Mbits/sec  | 231 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 152 Mbits/sec  | 136 Mbits/sec  | 227 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 149 Mbits/sec  | 122 Mbits/sec  | 236 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 158 Mbits/sec  | 138 Mbits/sec  | 160 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 148 Mbits/sec  | 132 Mbits/sec  | 246 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 154 Mbits/sec  | 138 Mbits/sec  | 205 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 153 Mbits/sec  | 141 Mbits/sec  | 177 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 493
Multi Core   | 934
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19891926

YABS completed in 8 min 7 secCode language: YAML (yaml)

Chất lượng của SSD ở mức trung bình, không thể so được với các con VPS dùng NVMe 4.0 được.

Bù lại, tốc độ mạng quá ngon, luôn ổn định quanh mức 150Mbps như quảng cáo. Còn điểm Geekbench 5 nói chung tạm ổn, tương xứng với con CPU 7 năm tuổi: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4, và dĩ nhiên không thể so với Ryzen hay EPYC được.

Chạy thêm YABS lần nữa vào 7h tối để xem tốc độ mạng có bị bóp không

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-12-29          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Jan 16 19:04:08 +07 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 7 days, 2 hours, 17 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2199.990 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 2.9 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 39.3 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-136-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 54.89 MB/s  (13.7k) | 662.33 MB/s (10.3k)
Write   | 54.99 MB/s  (13.7k) | 665.81 MB/s (10.4k)
Total   | 109.89 MB/s (27.4k) | 1.32 GB/s  (20.7k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 820.43 MB/s  (1.6k) | 947.06 MB/s  (924)
Write   | 864.02 MB/s  (1.6k) | 1.01 GB/s   (986)
Total   | 1.68 GB/s   (3.2k) | 1.95 GB/s   (1.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 151 Mbits/sec  | 137 Mbits/sec  | 232 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 153 Mbits/sec  | 137 Mbits/sec  | 228 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 146 Mbits/sec  | 122 Mbits/sec  | 236 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 154 Mbits/sec  | 132 Mbits/sec  | 170 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 147 Mbits/sec  | 111 Mbits/sec  | 247 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 153 Mbits/sec  | 137 Mbits/sec  | 206 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 151 Mbits/sec  | 140 Mbits/sec  | 176 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 492
Multi Core   | 886
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19917218

YABS completed in 8 min 34 secCode language: YAML (yaml)

May quá, băng thông mạng vẫn ổn định ngon lành.

2. Kiểm tra băng thông bằng iperf3

Mình tiếp tục kiểm tra băng thông mạng sử dụng công cụ iperf3.

Iperf3 từ mạng ở nhà (dùng Viettel)

[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.00 sec 73.9 MBytes 62.0 Mbits/sec 226       sender
[ 5]  0.00-10.09 sec 70.8 MBytes 58.8 Mbits/sec         receiver
[ 7]  0.00-10.00 sec 64.6 MBytes 54.2 Mbits/sec 101       sender
[ 7]  0.00-10.09 sec 61.0 MBytes 50.7 Mbits/sec         receiver
[ 9]  0.00-10.00 sec 35.5 MBytes 29.8 Mbits/sec  81       sender
[ 9]  0.00-10.09 sec 32.3 MBytes 26.8 Mbits/sec         receiver
[ 11]  0.00-10.00 sec 9.49 MBytes 7.96 Mbits/sec  51       sender
[ 11]  0.00-10.09 sec 9.03 MBytes 7.50 Mbits/sec         receiver
[SUM]  0.00-10.00 sec  183 MBytes  154 Mbits/sec 459       sender
[SUM]  0.00-10.09 sec  173 MBytes  144 Mbits/sec         receiverCode language: YAML (yaml)

Iperf3 từ Singapore (VPS của GreenCloudVPS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.00 sec 41.6 MBytes 34.9 Mbits/sec  30       sender
[ 5]  0.00-10.12 sec 38.8 MBytes 32.2 Mbits/sec         receiver
[ 7]  0.00-10.00 sec 30.4 MBytes 25.5 Mbits/sec  2       sender
[ 7]  0.00-10.12 sec 28.5 MBytes 23.6 Mbits/sec         receiver
[ 9]  0.00-10.00 sec 2.33 MBytes 1.96 Mbits/sec  59       sender
[ 9]  0.00-10.12 sec 1.93 MBytes 1.60 Mbits/sec         receiver
[ 11]  0.00-10.00 sec  107 MBytes 90.0 Mbits/sec  10       sender
[ 11]  0.00-10.12 sec  104 MBytes 86.3 Mbits/sec         receiver
[SUM]  0.00-10.00 sec  182 MBytes  152 Mbits/sec 101       sender
[SUM]  0.00-10.12 sec  173 MBytes  144 Mbits/sec         receiver

iperf Done.Code language: YAML (yaml)

Băng thông mạng ngon: 150Mpbs đúng như quảng cáo.

3. Đánh giá Control Panel

Truy cập vào website HostingViet.vn, mình gần như bị shock vì… thiết kế website xấu quá xấu!

Có lẽ đây là website xấu nhất của một dịch vụ VPS / Dedicated Server mình đã từng ghé thăm trước đây. Xấu từ logo thương hiệu đến bố cục hiển thị nội dung. Nếu không có offer dùng thử thì mình sẽ không bao giờ dám tự đăng ký mua VPS của bên này, vì nhìn website quá nản!

Truy cập vào trang quản trị VPS, giao diện vẫn gặp lỗi lung tung, không mượt mà cho lắm. Bù lại, việc thao tác khá trực quan, dễ hiểu. C ó thể dễ dàng thay đổi mật khẩu, khởi động lại, tạo snapshot hay cài đặt lai hệ điều hành cho VPS trực tiếp từ giao diện Control panel.

Mình thấy có tính năng đăng nhập VNC tạm thời cực kỳ tiện lợi, trước giờ chưa thấy bên cung cấp dịch vụ VPS nào có tính năng này.

4. Tổng kết

Sau hơn 1 tuần sử dụng, mình thấy uptime của VPS ổn định, chưa gặp bất kỳ sự cố nào. Băng thông mạng 150Mpbs không giới hạn của HostingViet là một thế mạnh so với nhiều nhà cung cấp VPS khác trong nước.

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 VPS cho các dự án phục vụ trong nước, HostingViet có thể là một lựa chọn hợp lý bên cạnh AZDigiGreenCloudVPS.

Các bạn có thể đặt mua VPS HostingViet theo link bên dưới nhé.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *