Chuyên mục
Self Hosting

Cài đặt qBittorrent + Flood UI bằng Docker để tải torrent

Trước đây mình đã từng hướng dẫn cài đặt Deluge bằng Docker để tải torrent. Tuy nhiên gần đây mình đã thay thế Deluge bằng qBittorrent + Flood UI vì giao diện quản lý của Flood hơn.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt qBittorrent và Flood Web UI bằng Docker. Nếu máy của bạn chưa có Docker và Docker-Compose, tham khảo lại bài viết sau

1. Cài đặt qBittorrent

Truy cập SSH vào máy chủ, tạo thư mục mới và file docker-compose.yml

mkdir qbittorrent
cd qbittorrent
nano docker-compose.ymlCode language: Bash (bash)

Nhập vào nội dung sau và lưu lại

version: "2.1"
services:
 qbittorrent:
  image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent:4.4.3
  container_name: qbittorrent
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
   - WEBUI_PORT=8090
  volumes:
   - ./config:/config
   - /home/thuanbui/downloads:/downloads
  ports:
   - 8090:8090
   - 7881:6881
   - 7881:6881/udp
  restart: unless-stoppedCode language: YAML (yaml)

Bạn có thể thay đổi thông số của phần volumes để trỏ đến thư mục mong muốn.

Lưu ý: Mình chọn Docker image tag 4.4.3 vì các bản mới hơn không tương thích với Flood (cài ở bước sau). Đừng thay đổi 4.4.3 thành latest

2. Kích hoạt qBittorrent

Kích hoạt qBittorrent

docker-compose up -d

Mở trình duyệt, gõ vào địa chỉ IP của server với port 8090 để truy cập WebUI của qBittorrrent. Tài khoản và mật khẩu mặc định là admin adminadmin. Bạn nên thay đổi sau lần truy cập đầu tiên để tối ưu bảo mật.

Giao diện Web UI mặc định của qBittorrent

3. Cài đặt Flood UI

Mình thấy Web UI mặc định của qBittorrent trực quan và dễ dùng hơn Web UI của Deluge, nhưng nếu so với Web UI của Flood thì vẫn còn kém xa. Do đó mình sẽ cài thêm Flood để quản lý các file torrent của qBittorrent.

Flood không phải là 1 torrent client như Deluge hay qBittorrent. Nó chỉ là một bộ giao diện Web UI được xây dựng bằng NodeJS để dùng với các torrent client phổ biến: rTorrent, qBittorrent, Transmission và Deluge.

Chỉnh sửa lại file docker-compose.yml đã tạo trước đó, bổ sung thêm phần dịch vụ của Flood

version: "2.1"
services:
 qbittorrent:
  image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent:4.4.3
  container_name: qbittorrent
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
   - WEBUI_PORT=8090
  volumes:
   - ./config:/config
   - /home/thuanbui/downloads:/downloads
  ports:
   - 8090:8090
   - 7881:6881
   - 7881:6881/udp
  restart: unless-stopped
 flood:
  image: jesec/flood:latest
  container_name: flood
  restart: always
  depends_on:
   - qbittorrent
  user: 1000:1000
  volumes:
   - ./flood_config:/config
   - /home/thuanbui/downloads:/downloads
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  ports:
   - 3000:3000
  command:
   - --auth=none
   - --qburl=http://192.168.0.138:8090
   - --qbuser=admin
   - --qbpass=adminadmin
Code language: YAML (yaml)

Bạn cần thay đổi nội dung của dòng --qburl=http://192.168.0.138:8090 thành địa chỉ tương ứng để truy cập Web UI mặc định của qBittorrent.

Kích hoạt lại dịch vụ

docker-compose up -d

4. Truy cập Flood UI

Truy cập vào Web UI của Floor theo port 3000: http://192.168.0.138:3000

Flood sẽ tự động kết nối đến qBittorrent và hiện ra giao diện xinh đẹp như dưới đây.

Giao diện này tải nhanh và rất dễ sử dụng. Chắc chắn là ăn đứt Web UI mặc định của Deluge hay Qbittorrent.

Vậy là xong. Chúc bạn thực hiện thành công!

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *