Chuyên mục
Self Hosting

Cài đặt Deluge bằng Docker để tải torrent

Trước đây mình đã từng chia sẻ cách cài đặt Deluge lên Ubuntu để tải torrent. Tuy nhiên, cách này giờ đã lỗi thời vì công đoạn cài đặt dài dòng, tốn thời gian.

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Deluge lên máy chủ thông qua Docker. Chỉ mất chưa đến 1 phút là Deluge đã sẵn sàng hoạt động để phục vụ nhu cầu tải dữ liệu thông qua torrent.

1. Tạo file Docker Compose

Truy cập SSH vào máy chủ, tạo thư mục mới và file docker-compose.yml

mkdir deluge
cd deluge
nano docker-compose.ymlCode language: Bash (bash)

Nhập vào nội dung sau và lưu lại

version: "2.1"
services:
 deluge:
  image: lscr.io/linuxserver/deluge:latest
  container_name: deluge
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
   - DELUGE_LOGLEVEL=error #optional
  volumes:
   - ./config:/config
   - ./downloads:/downloads
  ports:
   - 8112:8112
   - 6881:6881
   - 6881:6881/udp
  restart: unless-stoppedCode language: YAML (yaml)

Bạn có thể thay đổi thông số của phần volumes để trỏ đến thư mục mong muốn. Nếu không hiểu mình đang nói gì thì cứ để mặc định, thông số của Deluge sẽ được lưu trong thư mục config, còn dữ liệu tải về lưu trong thư mục downloads. Cả hai thư mục này nằm trong thư mục deluge đã tạo ở bước trên.

2. Khởi động Deluge

Kích hoạt ứng dụng Deluge

docker-compose up -d

Mở trình duyệt, gõ vào địa chỉ IP của server với port 8112 để truy cập WebUI của Deluge. Mật khẩu mặc định là deluge. Bạn nên thay đổi sau lần truy cập đầu tiên để tăng bảo mật.

3. Tải torrent bằng Deluge

Để tải torrent, thao tác theo các bước sau:

 • Bấm vào nút Add trên thanh menu của Deluge.
 • Bấm vào nút File để tải file torrent từ máy tính, hoặc bấm vào Url để nhập vào đường dẫn tải file torrent hoặc magnet link.
 • Bấm Add để xác nhận tải file
 • Deluge sẽ bắt đầu tải ngay sau khi bạn tải file torrent lên máy chủ.

4. Bonus: Lưu file lên NAS

Mình muốn dữ liệu tải từ Deluge về được lưu lên NAS, nên sẽ thao tác thêm 1 bước mount Network Drive vào máy chủ đang chạy Deluge.

Hướng dẫn mount Samba Network Drive trên Ubuntu đã được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Nếu bạn dùng Arch Linux / EndeavourOS, tham khảo bài này

Còn nếu máy chủ dùng Debian 11, thì tham khảo dưới đây.

Chỉnh sửa file /etc/fstab để hệ thống tự động mount ổ đĩa mạng.

sudo nano /etc/fstabCode language: Nginx (nginx)

Thêm dòng này vào để hệ thống tự động mount ổ đĩa Samba Share vào thư mục /mnt/entertainment

//192.168.0.100/Entertainment /mnt/entertainment cifs x-systemd.automount,username=xxxxxxx,password=yyyyyzzzzz,_netdev,vers=2.0,iocharset=utf8,rw,file_mode=0660,dir_mode=0770,uid=1000,gid=1000Code language: JavaScript (javascript)

Để Deluge tự động lưu file lên Nas, mình chỉnh sửa lại file docker-compose.yml ở dòng 13

version: "2.1"
services:
 deluge:
  image: lscr.io/linuxserver/deluge:latest
  container_name: deluge
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
   - DELUGE_LOGLEVEL=error #optional
  volumes:
   - ./config:/config
   - /mnt/entertainment:/downloads
  ports:
   - 8112:8112
   - 6881:6881
   - 6881:6881/udp
  restart: unless-stoppedCode language: YAML (yaml)

/mnt/entertainment là thư mục liên kết với ổ đĩa mạng. Khởi động lại Deluge với thông số mới

docker-compose up -d

Vậy là xong! Chúc bạn thực hiện thành công!

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *