Chuyên mục
Linux

Hướng dẫn cài đặt Deluge trên hệ điều hành Ubuntu Server 14.04 LTS

Có nhiều lựa chọn để cài đặt phần mềm tải BitTorrent trên Linux: Transmission, Deluge và rTorrent. Trong số này, Deluge là lựa chọn yêu thích của mình với nhiều tính năng hữu dụng. Quan trọng hơn là cài đặt Deluge đơn giản hơn so với Transmission và rTorrent. Dưới đây là…