Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về các hãng switch Cherry MX Clones: Gateron, Kailh, Outemu,…

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về đồ thị lực nhấn (Force Curve) để hiểu đặc tính của Switch

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Nhập môn bàn phím cơ – Tìm hiểu về mechanical switch