Hướng dẫn cấu hình Dynamic DNS trên Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình Dynamic DNS trên Router Mikrotik

DDNS hay Dynamic DNS là phương thức cập nhật IP động cho tên miền, thường được sử dụng để truy cập vào server đặt tại nhà (đa số đường truyền…