Chuyên mục
Windows

Chocolatey: Công cụ quản lý ứng dụng trên Windows bằng dòng lệnh CLI

Việc cài đặt ứng dụng trên Windows xưa nay là công việc mất thời gian và nhàm chán. Mỗi ứng dụng muốn cài đặt phải đi qua các bước sau: Truy cập vào website của ứng dụng Tải ứng dụng về máy tính Chạy file cài đặt, bấm Next chục…