Chuyên mục
MacOS

HomeBrew – Công cụ quản lý ứng dụng trên MacOS

Homebrew là công cụ không thể thiếu của mình trên MacOS từ trước đến nay. Mình đã từng đề cập đến HomeBrew trong bài viết hướng dẫn cài đặt PHP + MySQL trên MacOS nhưng chưa có bài giới thiệu chính thức về công cụ này.

Hôm nay nhân dịp vừa cài đặt MacOS Monterey trên con MacBook Pro 2015 cũ, và phải dùng đến HomeBrew để cài đặt lại ứng dụng, mình tranh thủ viết bài giới thiệu về công cụ này.

Giới thiệu HomeBrew

HomeBrew là công cụ quản lý các gói phần mềm (package manager) trên MacOS. Về cơ bản, HomeBrew hoạt động hệt như Chocolatey bên Windows, Apt bên Ubuntu / Debian hay Yum bên CentOS / RedHat.

HomeBrew giúp bạn cài đặt nhanh chóng các ứng dụng trên MacOS thông qua giao diện dòng lệnh (CLI). Nó còn giúp cài đặt thêm những phần mềm mà Apple không hỗ trợ, ví dụ: Nginx, PHP-FPM, MariaDB, ncdu, Composer…

Điểm mình thích nhất khi sử dụng HomeBrew là nó tự động làm hết mọi thao tác cài đặt chỉ bằng 1 dòng lệnh. Nhờ vậy tiết kiệm được nhiều thời gian so với cách cài đặt thủ công: tải file cài đặt, cài đặt vào máy, xoá file cài đặt.

Cài đặt HomeBrew

Mở Terminal và cài đặt HomeBrew bằng dòng lệnh sau

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"Code language: Bash (bash)

Công đoạn cài đặt mất khoảng 10′. Terminal sẽ cài đặt thêm Xcode nếu trong máy chưa có sẵn. Bạn cần phải nhập mật khẩu đăng nhập của tài khoản trên máy nếu hệ thống yêu cầu.

Sau khi cài đặt thành công, Terminal sẽ hiện ra thông báo như sau

==> Installation successful!

==> Homebrew has enabled anonymous aggregate formulae and cask analytics.
Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:
 https://docs.brew.sh/Analytics
No analytics data has been sent yet (nor will any be during this install run).

==> Homebrew is run entirely by unpaid volunteers. Please consider donating:
 https://github.com/Homebrew/brew#donations

==> Next steps:
- Run brew help to get started
- Further documentation:
  https://docs.brew.shCode language: Dockerfile (dockerfile)

Cài đặt và quản lý ứng dụng

Để cài đặt ứng dụng, sử dụng lệnh brew install. Ví dụ, mình sẽ cài đặt Typora bằng lệnh sau.

brew install --cask typoraCode language: Nginx (nginx)

* Các ứng dụng giao diện GUI phải thêm thông số --cask

Kết quả trả về sau khi cài đặt thành công

==> Tapping homebrew/cask
Cloning into '/usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-cask'...
remote: Enumerating objects: 635591, done.
remote: Total 635591 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 635591
Receiving objects: 100% (635591/635591), 299.20 MiB | 6.56 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (449897/449897), done.
Tapped 3993 casks (4,065 files, 319.5MB).
==> Downloading https://download.typora.io/mac/Typora-1.2.4.dmg
######################################################################## 100.0%
==> Installing Cask typora
==> Moving App 'Typora.app' to '/Applications/Typora.app'
? typora was successfully installed!Code language: YAML (yaml)

Hoặc cài đặt ncdu

brew install ncduCode language: Nginx (nginx)

Nếu không rõ ứng dụng muốn cài có sẵn trong kho của HomeBrew không, sử dụng lệnh brew search <ten_ung_dung>. Ví dụ mình sẽ tìm ứng dụng Notion

brew search notionCode language: Nginx (nginx)

HomeBrew trả về kết quả, thông báo Notion có sẵn

==> Formulae
noti

==> Casks
noti        notion ✔      notion-enhanced   notoCode language: PHP (php)

Để cài đặt 1 loạt ứng dụng cần thiết: Microsoft Office, Zalo, Slack, Xn Convert,… mình sử dụng lệnh sau

brew install --cask microsoft-edge karabiner-elements microsoft-office xn-convert typora evkey monitorcontrol zalo slackCode language: Nginx (nginx)

Giờ để máy tự hoạt động sau khoảng 15′ là xong. Trong khi đó mình có thể rãnh tay làm việc khác. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nếu muốn xoá ứng dụng đã cài đặt, mình sử dụng lệnh brew uninstall --cask <ten_ung_dung>. Ví dụ

brew uninstall --cask sparkCode language: Nginx (nginx)
==> Uninstalling Cask spark
==> Backing App 'Spark.app' up to '/usr/local/Caskroom/spark/3.3.2,501/Spark.app
==> Removing App '/Applications/Spark.app'
==> Purging files for version 3.3.2,501 of Cask sparkCode language: PHP (php)

Để kiểm tra các ứng dụng đã cài đặt trên máy thông qua HomeBrew, sử dụng lệnh sau

brew listCode language: PHP (php)

Kết quả trả về

==> Formulae
ncdu	ncurses

==> Casks
adobe-creative-cloud	microsoft-edge		parsec
evkey			microsoft-office	slack
iterm2			monitorcontrol		typora
karabiner-elements	notion			xnconvert
microsoft-auto-update	paragon-ntfs		zaloCode language: PHP (php)

Chúc bạn sử dụng HomeBrew thành thạo!

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *