Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Danh sách phím tắt Fn của bàn phím cơ Leopold FC660M và Keydous NJ-68

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về layout bàn phím: Mechanical Layout, Visual Layout và Functional Layout

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tổng hợp các kích thước bàn phím cơ phổ biến: 100%, 1800-Compact, TKL, 75%, 65%, 60%, 40%…

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về các hãng switch Cherry MX Clones: Gateron, Kailh, Outemu,…

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về switch Cherry MX – Tiêu chuẩn vàng của bàn phím cơ

Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Tìm hiểu về đồ thị lực nhấn (Force Curve) để hiểu đặc tính của Switch