Chuyên mục
Bàn Phím Cơ

Danh sách phím tắt Fn của bàn phím cơ Leopold FC660M và Keydous NJ-68

Leopold FC660M và Keydous NJ-68 là hai bàn phím cơ mình đang sử dụng chính hiện tại. Cả hai em đều là dạng layout 65% nhỏ gọn, không có các phím tính năng như Home, End, Page Up, Page Down, Print Screen,… Nếu muốn sử dụng các phím này phải sử dụng combo Fn + phím tắt theo thông số của từng bàn phím.

Dưới đây là danh sách phím tắt của Leopold FC660M và Keydous NJ-68. Lưu lại trên blog để có quên có thể lục ra xem ngay, đỡ phải Google mất thời gian

Phím tắt Leopold FC660M

 • Fn + Q: Thay đổi chế độ cho phím Esc: Esc hoặc backtick ` . Đèn LED ở sẽ sáng đỏ khi chuyển thành chế độ backtick
 • Fn + Dãy phím số: F1-F12
 • Fn + Arrow Up: Page Up
 • Fn + Arrow Down: Page Down
 • Fn + Arrow Left: Home
 • Fn + Arrow Right: End
 • Fn + Ctrl (right): Menu
 • Fn + I: Print Screen/System Request
 • Fn + O: Scroll Lock
 • Fn + P: Pause/Break
 • Fn + K: Home
 • Fn + L: Page Up
 • Fn + <: End
 • Fn + >: Page Down
 • Shift + Esc: ~
 • Fn + Esc: `

Phím tắt Keydous NJ-68

 • Fn + Q/W/E: Chuyển đổi giữa các profile Bluetooth. Giữ 3s để vào chế độ Pairing
 • Fn + Dãy phím số: F1-F12
 • Fn + Del: Tắt tiếng
 • Fn + Win: Khoá / Mở khoá nút Win
 • Fn + [ : Home
 • Fn + ] : End
 • Fn + | : Insert
 • Fn + PgUp: Tăng âm lượng
 • Fn + PgDn: Giảm âm lượng
 • Fn + L: Mở trình duyệt quyết
 • Fn + P: Printscreen
 • Fn + Shift phải: Tiết kiệm pin (tắt LED)
 • Fn + Esc: Thoát chế độ tiết kiện pin
 • Fn + R: chuyển chế độ cắm dây / Bluetooth khi đang cắm dây
 • Fn + ~ (giữ 2s): Tắt / mở chế độ lập trình Led
 • Fn + Up / Down: Tăng giảm độ sáng của Led
 • Fn + Left / Right: Tăng giảm tốc độ chạy Led
 • Fn + \ : Thay đổi chế độ Led
 • Fn + Enter : Thay đổi màu Led
 • Fn + Backspace: Chuyển đổi giữa các chế độ Led
 • Fn + Backspace (giữ 3s): Vào chế độ lập trình Led, nhấn từng phím để đổi màu, nhấn tiếp Fn + Backspace để lưu lại và thoát
 • Fn + M (giữ 2s): Chế độ macro, đèn Spacebar chớp 2 lần
 • Fn + F: Đổi chức năng các phím F thành phím Multimedia như mặc định của Macro

Trả lời