Chuyên mục
Cloud VPS

Đánh giá Hetzner Cloud – VPS cấu hình khủng, băng thông bao la, siêu ổn định, giá cực rẻ

Hetzner (Hetzner Online GmbH) là công ty của Đức chuyên cung cấp dịch vụ Server / Cloud VPS rất nổi tiếng ở Châu Âu. Xét về độ tin cậy, Hetzner là một trong những công ty cung cấp dịch vụ máy chủ nổi tiếng ở Châu Âu, ngang tầm với OVH – nhà cung cấp server lớn nhất Châu Âu và thứ ba thế giới. Tuy nhiên, do Hetzner chỉ có datacenter ở Đức và Phần Lan nên ít được biết đến ở thị trường ngoài Châu Âu.

Trước đây mình biết đến Hetzner qua các dịch vụ Auction Dedicated Server với mức giá siêu rẻ. Sau này do không còn nhu cầu Dedicated Server nên ít dùng Hetzner, cho đến khi bên này mở dịch vụ Cloud VPS với mức giá siêu rẻ.

Ưu điểm của Hetzner Cloud là giá dịch vụ rẻ hơn hẳn so với Digital Ocean, Vultr, Linode hay UpCloud. Nhưng cấu hình thì cực mạnh, vượt trội so với các đối thủ: tất cả VPS đều trang bị CPU Xeon Gold / AMD EPYC ổ cứng NVMe SSD siêu nhanh cùng băng thông bao la 20TB (các dịch vụ khác chỉ cho 1TB).

Cập nhật: Từ ngày 01/09/2021, Hetzner đã tăng giá gói CX11 lên €3.49 và CPX11 lên €3.99

Gói Hetzner Cloud rẻ nhất chỉ có €2.49 €3.49≈ $4.1 ≈ 95.000đ với cấu hình cực tốt 1vCPU – 2GB RAM – 20GB NVMe SSD.

Bảng giá Hetzner Cloud VPS
Bảng giá Hetzner Cloud VPS – Siêu rẻ

VPS của Hetzner chia làm 2 loại

 • CX: Cân bằng giữa CPU và RAM, sử dụng vi xử lý Intel® Xeon® Gold
 • CPX: Tối ưu sức mạnh CPU với vi xử lý AMD EPYC 2nd Gen

Dưới đây là so sánh giá của Hetzner Cloud so với các dịch vụ Cloud Server nổi tiếng khác

vCPURAMSSDBandwidthGiá / tháng
Hetzner CX111 vCPU2GB20GB NVMe20 TB€3.49 ($4.15)
Hetzner CPX112 vCPU2GB40GB NVMe20 TB€3.99 ($4.74)
DigitalOcean1 vCPU1GB25GB NVMe1 TB$6
Vultr HF1 vCPU1GB32GB NVMe1 TB$6
UpCloud1 vCPU1GB25GB SSD1 TB$5
Linode1 vCPU1GB25GB SSD1 TB$5

Chỉ với $4.15 / tháng bạn đã có VPS cấu hình 2GB RAM ở Hetzner cùng 20 TB Bandwidth. Trong khi với các dịch vụ khác với $5 – $6 bạn chỉ được VPS 1GB RAM và 1TB Bandwidth. Riêng Digital Ocean và Vultr có gói VPS trang bị NVMe SSD có thể cạnh tranh được với Hetzner, còn UpCloud và Linode chỉ được trang bị SSD thông thường.

Còn nếu sử dụng gói Hetnzer CPX11 với giá $4.74 / tháng, bạn được nâng cấp lên 2 vPCU cùng 40GB NVMe SSD. Cấu hình vô địch so với mức giá.

Benchmark YABS

Của rẻ có phải là của ôi? Để test thử coi sao nha

Đầu tiên, mình dùng script benchmark của Yet-Another-Batch-Script

curl -sL yabs.sh | bashCode language: Nginx (nginx)

Mình sẽ test với 5 VPS của Hetzner, Digital Ocean, Vultr và UpCloud, tất cả đều tạo ở Datacenter ở Đức cho công bằng

 • Hetzner CX11: 1 vCPU – 2GB RAM – 20GB NVMe SSD – 20TB Bandwidth
 • Hetzner CPX11: 2 vPCU – 2GB RAM – 40GB NVMe SSD – 20TB Bandwidth
 • DigitalOcean: 1 vCPU – 1GB RAM – 25GB NVMe SSD – 1TB Bandwidth
 • Vultr: 1 vCPU – 1GB RAM – 32GB NVMe SSD – 1TB Bandwidth
 • UpCloud: 1 vCPU – 1GB RAM – 25GB SSD – 1TB Bandwidth

Hetzner CX11

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2021-06-05          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon 26 Jul 2021 04:35:57 AM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2100.000 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 18.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 106.17 MB/s (26.5k) | 968.35 MB/s (15.1k)
Write   | 106.45 MB/s (26.6k) | 973.45 MB/s (15.2k)
Total   | 212.62 MB/s (53.1k) | 1.94 GB/s  (30.3k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.35 GB/s   (2.6k) | 1.36 GB/s   (1.3k)
Write   | 1.42 GB/s   (2.7k) | 1.45 GB/s   (1.4k)
Total   | 2.77 GB/s   (5.4k) | 2.81 GB/s   (2.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 3.30 Gbits/sec | 1.26 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 8.63 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 9.79 Gbits/sec | 1.78 Gbits/sec
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 721 Mbits/sec  | 79.9 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.84 Gbits/sec | 405 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 113 Mbits/sec  | 1.03 Gbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec | 521 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 397 Mbits/sec  | 581 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 5.10 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 6.83 Gbits/sec | 1.44 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 8.65 Gbits/sec | 1.53 Gbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.67 Gbits/sec | 540 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 639 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 643
Multi Core   | 642
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8999104Code language: YAML (yaml)

Hetzner CPX11

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2021-06-05          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon 26 Jul 2021 05:05:45 AM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 1.9 GiB
Disk    : 38.9 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 139.48 MB/s (34.8k) | 1.46 GB/s  (22.8k)
Write   | 139.85 MB/s (34.9k) | 1.47 GB/s  (23.0k)
Total   | 279.34 MB/s (69.8k) | 2.93 GB/s  (45.8k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.98 GB/s   (3.8k) | 2.18 GB/s   (2.1k)
Write   | 2.09 GB/s   (4.0k) | 2.33 GB/s   (2.2k)
Total   | 4.08 GB/s   (7.9k) | 4.51 GB/s   (4.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 3.16 Gbits/sec | 2.42 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 5.44 Gbits/sec | 2.83 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 4.89 Gbits/sec | 1.97 Gbits/sec
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 633 Mbits/sec  | 211 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.30 Gbits/sec | 653 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.47 Gbits/sec | 1.40 Gbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 951 Mbits/sec  | 640 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 311 Mbits/sec  | 772 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 3.83 Gbits/sec | 2.44 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | busy      | 2.78 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 5.81 Gbits/sec | 3.05 Gbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.68 Gbits/sec | 1.28 Gbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 958 Mbits/sec  | 815 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1012
Multi Core   | 2029
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8999359Code language: YAML (yaml)

Vultr

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2021-06-05          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon 26 Jul 2021 02:44:49 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores : 1 @ 3696.050 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM    : 981.2 MiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 30.0 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 367.82 MB/s (91.9k) | 624.37 MB/s  (9.7k)
Write   | 368.79 MB/s (92.1k) | 627.65 MB/s  (9.8k)
Total   | 736.61 MB/s (184.1k) | 1.25 GB/s  (19.5k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 687.37 MB/s  (1.3k) | 707.65 MB/s  (691)
Write   | 723.89 MB/s  (1.4k) | 754.78 MB/s  (737)
Total   | 1.41 GB/s   (2.7k) | 1.46 GB/s   (1.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 3.39 Gbits/sec | 7.76 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 7.28 Gbits/sec | 6.69 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | busy      | 7.22 Gbits/sec
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 914 Mbits/sec  | 228 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 2.23 Gbits/sec | 2.13 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.36 Gbits/sec | 1.50 Gbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.27 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 750 Mbits/sec  | 872 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 933
Multi Core   | 937
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8999150Code language: YAML (yaml)

DigitalOcean

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2021-06-05          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Jul 26 02:50:46 UTC 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : DO-Premium-AMD
CPU cores : 1 @ 1996.249 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 981.3 MiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 24.2 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 168.37 MB/s (42.0k) | 705.44 MB/s (11.0k)
Write   | 168.81 MB/s (42.2k) | 709.15 MB/s (11.0k)
Total   | 337.18 MB/s (84.2k) | 1.41 GB/s  (22.1k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 1.07 GB/s   (2.1k) | 1.12 GB/s   (1.1k)
Write   | 1.13 GB/s   (2.2k) | 1.20 GB/s   (1.1k)
Total   | 2.21 GB/s   (4.3k) | 2.33 GB/s   (2.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.93 Gbits/sec | 7.86 Gbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 1.96 Gbits/sec | 6.24 Gbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 1.96 Gbits/sec | 11.6 Gbits/sec
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 652 Mbits/sec  | 80.6 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.66 Gbits/sec | 2.01 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 734 Mbits/sec  | 1.52 Gbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 118 Mbits/sec  | 798 Mbits/sec

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.Code language: YAML (yaml)

Chẳng hiểu nó bị lỗi gì mà Geekbench 5 không chạy.

UpCloud

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2021-06-05          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon 26 Jul 2021 02:53:45 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz
CPU cores : 1 @ 2992.982 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM    : 980.7 MiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 24.6 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 169.38 MB/s (42.3k) | 408.60 MB/s  (6.3k)
Write   | 169.82 MB/s (42.4k) | 410.75 MB/s  (6.4k)
Total   | 339.20 MB/s (84.8k) | 819.35 MB/s (12.8k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 391.73 MB/s  (765) | 388.50 MB/s  (379)
Write   | 412.54 MB/s  (805) | 414.38 MB/s  (404)
Total   | 804.27 MB/s  (1.5k) | 802.89 MB/s  (783)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 997 Mbits/sec  | 951 Mbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 997 Mbits/sec  | 953 Mbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 1.00 Gbits/sec | 950 Mbits/sec
Biznet     | Jakarta, Indonesia (1G)  | 770 Mbits/sec  | 87.4 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 892 Mbits/sec  | 907 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 452 Mbits/sec  | 885 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 891 Mbits/sec  | 863 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | 93.0 Mbits/sec | 643 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed
        |              |         |
Clouvider    | London, UK (10G)     | 999 Mbits/sec  | 939 Mbits/sec
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 998 Mbits/sec  | 940 Mbits/sec
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | 1000 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 938 Mbits/sec  | 896 Mbits/sec
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 889 Mbits/sec  | 858 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 805
Multi Core   | 815
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8999249Code language: YAML (yaml)

Đánh giá

So sánh tốc độ đọc ghi SSD

NVMe SSD của Hetzner cho tốc độ độc ghi vượt trội ở block size 64k, 512k và 1m, UpCloud do chỉ dùng SSD thường nên thua kém xa. Ở Block size 4k, Vultr vượt trội lên hẳn so với các đối thủ.

Tốc độ mạng của Hetzner cực kỳ ấn tượng khi nhiều kết nối vượt mốc 1 Gbit/s, qua đó cho thấy datacenter của Hetzner được trang bị đường truyền đến 10 Gbps.

Điểm Geekbench 5

Single Core: Điểm Geekbench của Hetzner CPX11 đứng đầu.

Multi Core: Duy nhất Hetzner CPX11 có 2 vCPU nên có thể thấy sự vượt trội rõ rệt.

Benchmark bằng Nench.sh

Tiếp theo, mình testr bằng sciprt benchmark Nench.sh

(curl -s wget.racing/nench.sh | bash; curl -s wget.racing/nench.sh | bash) 2>&1 | tee nench.logCode language: YAML (yaml)

Hetzner CX11

-------------------------------------------------
 nench.sh v2019.07.20 -- https://git.io/nench.sh
 benchmark timestamp:  2021-07-26 03:18:26 UTC
-------------------------------------------------

Processor:  Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores:  1
Frequency:  2100.000 MHz
RAM:     1.9Gi
Swap:     -
Kernel:    Linux 5.4.0-65-generic x86_64

Disks:
loop0  61.8M HDD
loop1  61.7M HDD
loop2  99.4M HDD
loop3  42.4M HDD
loop5  99.4M HDD
loop6  42.2M HDD
sda  19.1G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  3.678 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  6.483 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  1.481 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 81.4 us / 308.2 us / 22.6 ms / 306.0 us
ioping: sequential read speed
  generated 7.34 k requests in 5.00 s, 1.79 GiB, 1.47 k iops, 366.9 MiB/s

dd: sequential write speed
  1st run:  619.89 MiB/s
  2nd run:  779.15 MiB/s
  3rd run:  723.84 MiB/s
  average:  707.63 MiB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  157.xxx.xxx.xxxx

  Cachefly CDN:     133.51 MiB/s
  Leaseweb (NL):    153.82 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  12.01 MiB/s
  Online.net (FR):   118.91 MiB/s
  OVH BHS (CA):     21.98 MiB/s

IPv6 speedtests
  your IPv6:  2a01:xxxx:xxxx:xxxx

  Leaseweb (NL):    140.87 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  11.39 MiB/s
  Online.net (FR):   161.09 MiB/s
  OVH BHS (CA):     22.52 MiB/s
-------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

Hetzner CPX11

-------------------------------------------------
 nench.sh v2019.07.20 -- https://git.io/nench.sh
 benchmark timestamp:  2021-07-26 03:19:12 UTC
-------------------------------------------------

Processor:  AMD EPYC Processor
CPU cores:  2
Frequency:  2445.406 MHz
RAM:     1.9Gi
Swap:     1.9Gi
Kernel:    Linux 5.4.0-77-generic x86_64

Disks:
loop0  1.5G HDD
sda  38.2G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  2.520 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  4.640 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  1.020 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 67.7 us / 221.1 us / 7.87 ms / 85.9 us
ioping: sequential read speed
  generated 10.6 k requests in 5.00 s, 2.59 GiB, 2.12 k iops, 531.1 MiB/s

dd: sequential write speed
  1st run:  1430.51 MiB/s
  2nd run:  1335.14 MiB/s
  3rd run:  1239.78 MiB/s
  average:  1335.14 MiB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  65.xxx.xxx.xxx

  Cachefly CDN:     327.87 MiB/s
  Leaseweb (NL):    77.66 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  10.49 MiB/s
  Online.net (FR):   57.45 MiB/s
  OVH BHS (CA):     19.56 MiB/s

IPv6 speedtests
  your IPv6:  2a01:xxxx:xxxx:xxxx

  Leaseweb (NL):    77.66 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  11.73 MiB/s
  Online.net (FR):   57.87 MiB/s
  OVH BHS (CA):     18.65 MiB/s
-------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

Vultr

-------------------------------------------------
 nench.sh v2019.07.20 -- https://git.io/nench.sh
 benchmark timestamp:  2021-07-26 03:18:53 UTC
-------------------------------------------------

Processor:  Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores:  1
Frequency:  3696.050 MHz
RAM:     981Mi
Swap:     -
Kernel:    Linux 5.4.0-73-generic x86_64

Disks:
vda   32G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  2.555 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  4.388 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  0.939 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 46.8 us / 179.4 us / 7.69 ms / 72.5 us
ioping: sequential read speed
  generated 23.8 k requests in 5.00 s, 5.80 GiB, 4.75 k iops, 1.16 GiB/s

dd: sequential write speed
  1st run:  953.67 MiB/s
  2nd run:  1049.04 MiB/s
  3rd run:  1049.04 MiB/s
  average:  1017.25 MiB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  209.xxx.xxx.xxxx

  Cachefly CDN:     126.26 MiB/s
  Leaseweb (NL):    304.69 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  14.70 MiB/s
  Online.net (FR):   239.02 MiB/s
  OVH BHS (CA):     25.91 MiB/s

No IPv6 connectivity detected
-------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

DigitalOcean

-------------------------------------------------
 nench.sh v2019.07.20 -- https://git.io/nench.sh
 benchmark timestamp:  2021-07-26 03:16:23 UTC
-------------------------------------------------

Processor:  DO-Premium-AMD
CPU cores:  1
Frequency:  1996.249 MHz
RAM:     981Mi
Swap:     -
Kernel:    Linux 5.4.0-73-generic x86_64

Disks:
loop0  55.4M HDD
loop1  32.1M HDD
loop2  67.6M HDD
vda   25G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  2.526 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  4.869 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  1.053 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 40.3 us / 171.9 us / 3.80 ms / 92.8 us
ioping: sequential read speed
  generated 13.0 k requests in 5.00 s, 3.18 GiB, 2.60 k iops, 650.2 MiB/s

dd: sequential write speed
  1st run:  1239.78 MiB/s
  2nd run:  1335.14 MiB/s
  3rd run:  1335.14 MiB/s
  average:  1303.35 MiB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  165.xxx.xxx.xxxx

  Cachefly CDN:     56.95 MiB/s
  Leaseweb (NL):    131.36 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  10.01 MiB/s
  Online.net (FR):   82.71 MiB/s
  OVH BHS (CA):     27.14 MiB/s

No IPv6 connectivity detected
-------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

UpCloud

-------------------------------------------------
 nench.sh v2019.07.20 -- https://git.io/nench.sh
 benchmark timestamp:  2021-07-26 03:23:43 UTC
-------------------------------------------------

Processor:  Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz
CPU cores:  1
Frequency:  2992.982 MHz
RAM:     980Mi
Swap:     -
Kernel:    Linux 5.8.0-50-generic x86_64

Disks:
vda   25G HDD
vdb   10G HDD

CPU: SHA256-hashing 500 MB
  2.512 seconds
CPU: bzip2-compressing 500 MB
  4.482 seconds
CPU: AES-encrypting 500 MB
  1.123 seconds

ioping: seek rate
  min/avg/max/mdev = 54.9 us / 76.8 us / 4.97 ms / 33.8 us
ioping: sequential read speed
  generated 8 k requests in 5.00 s, 1.95 GiB, 1.60 k iops, 399.6 MiB/s

dd: sequential write speed
  1st run:  407.22 MiB/s
  2nd run:  404.36 MiB/s
  3rd run:  405.31 MiB/s
  average:  405.63 MiB/s

IPv4 speedtests
  your IPv4:  94.xxx.xxx.xxxx

  Cachefly CDN:     113.64 MiB/s
  Leaseweb (NL):    106.56 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  9.99 MiB/s
  Online.net (FR):   101.02 MiB/s
  OVH BHS (CA):     25.58 MiB/s

IPv6 speedtests
  your IPv6:  2a04:xxxx:xxxx:xxxx

  Leaseweb (NL):    94.80 MiB/s
  Softlayer DAL (US):  12.77 MiB/s
  Online.net (FR):   99.65 MiB/s
  OVH BHS (CA):     25.60 MiB/s
-------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

Đánh giá

Phần này mình chỉ chú ý vào các thông số CPU

Ngoại trừ CX11 chậm hơn đáng kể, các VPS còn lại đều cho tốc độ xử lý tương đương nhau.

Lời kết

Không có sự khác biệt quá lớn về tốc độ giữa các VPS của Hetzner, UpCloud, Digital Ocean và Vultr được mình sử dụng trong bài benchmark hôm nay. Tuy nhiên, Hetzner rõ ràng chiếm ưu thế nhờ mức giá quá hấp dẫn:

VPS CPX11 – $4.74 / tháng cho cấu hình 2 vCPU, 2GB RAM, NVMe SSD cùng 20TB Bandwidth. Thông số Benchamark cho thấy tốc độ mạng, SSD, CPU của CPX11 đều tương đương hoặc vượt trội so với các VPS của UpCloud, Digital Ocean, và Vultr có giá $5 – $6 / tháng.

Điểm bất lợi của Hetzner là nó không có datacenter ở Singapore như các đối thủ. Việc này sẽ khiến nhiều bạn ngại ngần lựa chọn VPS của Hetzner cho các site hướng đến cho thị trường Việt Nam.

Nếu bạn cần 1 VPS cấu hình mạnh với giá rẻ nhất, Hetzner là sự lựa chọn quá tuyệt vời. Bên cạnh giá rẻ, Hetzner còn có team support được đánh giá rất nhiệt tình cùng sự ổn định tuyệt đối.

Mình hiện đang dùng 2 VPS của Hetzner và chưa bao giờ bị downtime bất kỳ giây nào. Tốc độ truy cập từ Việt Nam vẫn nhanh ào ào

 • 1 server CPX11 đặt ở Datacenter Helsinki, Phần Lan.
 • 1 server CX11 đặt ở Datacenter Nuremberg, Đức
Mình đang dùng 2 VPS của Hetzner

Ngoài ra, VPS của Hetzner với lợi thế băng thông cực khủng – 20TB Bandwidth còn có thể sử dụng làm VPN cá nhân. Bạn có thể cài Wireguard hay Outline VPN lên server CX11 với giá $2.8 / tháng và thoải mái sử dụng.

Bài viết dài dòng đến đây xin hết. Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì có thể đăng ký sử dụng VPS của Hetzner, UpCloud, DigitalOceanVultr theo link aff của mình dưới đây. Cám ơn bạn.

Đăng ký Hetzner Cloud và nhận ngay €20 Credit để trải nghiệm thử dịch vụ

Đăng ký UpCloud và nhận ngay $25 dùng thử. Xem đánh giá UpCloud

Đăng ký tài khoản Vultr và nhận ngay $100 dùng thử.

Đăng ký tài khoản DigitalOcean và nhận ngày $100 dùng thử trong 60 ngày.

Đăng ký tài khoản Hetzner

Cần chú ý rằng sau khi đăng ký tài khoản, Hetzner sẽ yêu cầu bạn phải xác nhận danh tính. Bạn phải hoàn thành bước xác nhận này thì mới có thể tạo dịch vụ Cloud Server / Dedicated Server của Hetzner.

Hồi 2018 khi mình tạo tài khoản, Hetzner yêu cầu phải gửi hình chụp Passport và thêm 1 tấm hình Selfie cầm quay mặt Passport ra ngoài để đối chiếu. Mình làm theo đúng yêu cầu và tài khoản được xác nhận chỉ sau 1 ngày.

Hetzner có cấm tài khoản mới từ Việt Nam?

Mình đã liên hệ trực tiếp bộ phận Support của Hetzner hỏi về vấn đề này. Và câu trả lời là Hetzner vẫn cho phép tài khoản mới từ Việt Nam. Miễn là bạn hoàn thành các bước xác nhận tài khoản và xác nhận danh tính theo yêu cầu.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

15 trả lời trong “Đánh giá Hetzner Cloud – VPS cấu hình khủng, băng thông bao la, siêu ổn định, giá cực rẻ”

Hi bạn

Cho mình hỏi những site mà bạn đang đặt tại Hetzner là site nào vậy ha vì mình cũng đang quan tâm và muốn hosting tại đây nhưng còn lấn cấn vụ tốc độ. Ngoài ra mình thấy có 2 location là Đức và Phần Lan thì không biết location nào là tối ưu cho khách hàng tại Việt Nam

Bạn có thể kiểm tra 2 site sau:
1. https://andimagenheimer.com : đang dùng Litespeed Cache
2. https://realitydelay.com: đang dùng WP Cloudflare Super Cache
Cả hai đều đang chạy trên server cài Openlitespeed. Nếu muốn phục vụ cho khách hàng Việt Nam thì nên dùng plugin WP Cloudflare Super Cache, nó sẽ cache web lên Cloudflare Edge, tốc độ tải sẽ được cải thiện rất nhiều. Blog Thuận Bùi này cũng đang dùng WP Cloudflare Super Cache.

Nếu chọn Hetzner thì bạn nên chọn DC ở Đức cho kết nối tốt hơn. Cả hai DC ở Đức đều cho tốc độ tương đương, dùng cái nào cũng được.

1

Cám ơn bạn đã phản hồi. Cho mình hỏi thêm là WP Cloudflare Super Cache có các caching khác như Page Caching, Object Caching hoặc Css/ JS Minify không và có thể kết hợp dùng thêm với Litespeed Cache hoặc Wp Rocket mà không gây xung đột gì không. Mình coó tham khảo trong Hetzner thì thấy họ cũng cung cấp dịch vụ Cloud và có giá cũng khá tốt so với Vultr đang dùng hiện tại. Sắp tới hy vọng bạn thử đánh giá luôn dịch vụ Cloud của họ cho mọi người tham khảo luôn nhé. Cám ơn bạn nhiều.

p/s: Minh có đăng ký Hetzner dưới link của bạn mà không biết sao không dc tặng creadit trải nghiệm dịch vụ ha

1. WP Cloudflare Super Page Cache: tất cả những câu hỏi của bạn đều có ghi trên trang chính của plugin https://wordpress.org/plugins/wp-cloudflare-page-cache/
2. Hetzner Cloud: Nguyên bài viết ở trên là đánh giá dịch vụ Cloud của Hetzner đó bạn ơi. Không biết bạn đang nói đến cái Cloud nào khác?

Còn vụ credit trải nghiệm bạn liên hệ hỏi Support thử xem, bên Hetzner này thường hỗ trợ rất nhiệt tình.

Hi, bạn.
Không biết bạn đăng ký và tạo vps thế nào nhỉ? Mình đăng ký xong bắt xác nhận danh tính. Và không cho ở Việt Nam. Mình tạo cloud mãi không được. Chat support bảo không hỗ trợ
Bạn có hướng dẫn nào cho xác nhận danh tính này không?
Cảm ơn bạn!

Mình đăng ký hồi 2018. Bên Hetzner yêu cầu gửi hình Password và 1 tấm hình Selfie cầm Passport. Mình làm theo và nó xác nhận ngay.
Nếu nó yêu cầu xác nhận danh tính thì bạn làm theo. Còn nếu nó đã nói không hỗ trợ Việt Nam tạo tài khoản mới nữa thì rất tiếc là VN đã vô Blacklist. Bên DigitalOcean nghe nói cũng cấm tài khoản từ VN rồi.

Mình đã liên hệ Support của Hetzner và bên đó báo vẫn chấp nhận cho tài khoản mới từ Việt Nam. Bạn chỉ cần hoàn thành bước xác nhận danh tính là có thể tạo VPS.

Dear client,
Thank you for your request.
We do accept new customers from Vietnam.
Should you have any further questions please do not hesitate to contact us.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Toby Swart

xin chào a. em mới đăng ký tài khoản bên hetzner, đã KYC đầy đủ. chỉ chưa nạp tiền thôi nhưng có linhk ref. mà mới chạy server từ tối đến trưa nay đã bị khóa nick r. xin hỏi a có kinh nghiệm biết lý do là gì không ạ, e xin thêm hướng giải quyết. e xin cảm ơn

chào bạn. mình đã cố gắng đăng ký tài khoản hetzner , đa số nhưng tài khoản đăng ký chỉ được 1 ngày là họ bán. nhiều acc thì k verify được dù đã làm đúng, có phải hetzner cũng cho VN vào ds đen rồi k ạ. bạn có thông tin về vấn đề này k ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *