Chuyên mục
Cloud VPS

Đánh giá SpeedyPage – Ryzen VPS Singapore giá chỉ từ $3.86 / tháng

Kể từ khi chuyển qua dùng Ryzen VPS (AMD Ryzen 9 5950X) của GreenCloudVPS hồi tháng 02/2022, mình không còn sử dụng được các con VPS chạy CPU Intel E5/E3 cùi bắp làm web server được nữa. Vì chúng nó quá chậm chạp, mỗi lần cài plugin nặng là đơ đơ, chạy như rùa bò. Trong khi đó, website đặt bên Ryzen VPS luôn xử lý như gió, web tải như bay.

Mình đang dần dần thay hết các con VPS cùi bắp cũ bằng các VPS đời mới, chạy Epyc hoặc Ryzen. Bên cạnh con Ryzen VPS ở Hong Kong, mình đã sắm thêm 1 con VPS Ryzen 2 Cores – 4 GB RAM cũng của GreenCloudVPS, nằm ở Kansas City, MO (Mỹ).

Mới đây, mình đã thử nghiệm thêm dịch vụ Ryzen VPS của SpeedyPage – công ty cung cấp dịch vụ Hosting / VPS có trụ sở tại Manchester, UK. Bên này vừa mới ra mắt các gói VPS ở Singapore sử dụng CPU AMD Ryzen 9 5950X và SSD NVMe Gen4 Samsung 980 Pro với mức giá hấp dẫn chỉ từ $4.29 / tháng

Ngoài ra, còn có thêm mã giảm giá 10% trọn đời áp dụng cho tất cả gói cước: LET10OFF.

Gói thấp nhất 1 Core – 1 GB RAM chỉ còn $3.86 /t háng. Trong khi đó, gói 2 Cores – 4 GB RAM – 60 GB SSD NVMe Gen 4 sau khi giảm giá chỉ còn $10.79 / tháng, gần tương đương với mức giá $10 / tháng cho con Ryzen VPS ở Hong Kong cấu hình tương tự của GreenCloud VPS.

Quá ngon! Mình đã đặt mua dùng thử gói 2 Cores – 4 GB RAM xem sao.

Dưới đây là kết quả benchmark của VPS SpeedyPage 2 Cores – 4 GB RAM. Mình sẽ so sánh với con VPS của GreenCloud VPS có cấu hình tương tự.

I. Test bằng Tocdo.net

curl -Lso- tocdo.net/share | bashCode language: Nginx (nginx)

1. SpeedyPage

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC-Milan Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 3393.626 MHz
Total size of Disk  : 60.2 GB (12.2 GB Used)
Total amount of Mem : 3901 MB (330 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 12 min
Load average     : 0.66, 0.39, 0.23
OS          : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.4.0-122-generic
Virt         : kvm
Date         : Mon Aug 8 08:06:49 UTC 2022

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 785 MB/s
I/O (2nd run)    : 746 MB/s
I/O (3rd run)    : 803 MB/s
Average       : 778.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 641MB/s
Read IOPS      : 157k
Write performance  : 214MB/s
Write IOPS      : 52.2k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 104MB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 14.7MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 10.6MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  29.7MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  96.0MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 44.0MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 11.2MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  17.5MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  19.2MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  35.7MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   32.7MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  38.6MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/9546618
----------------------------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

2. GreenCloudVPS

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 3393.624 MHz
Total size of Disk  : 185.9 GB (76.0 GB Used)
Total amount of Mem : 3923 MB (1480 MB Used)
Total amount of Swap : 4095 MB (322 MB Used)
System uptime    : 1 days, 0 hour 19 min
Load average     : 0.79, 1.65, 1.28
OS          : Ubuntu 20.04.4 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.19.0-051900-generic
Virt         : kvm
Date         : Mon 08 Aug 2022 03:08:10 PM +07

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.7 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.5 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.7 GB/s
Average       : 1672.5 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 473MB/s
Read IOPS      : 116k
Write performance  : 158MB/s
Write IOPS      : 38.5k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.143.143 19.7MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 15.1MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 17.0MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  20.7MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  20.3MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 64.6MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 6.89MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  35.1MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  34.9MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  41.4MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   11.4MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  35.9MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/3839046
----------------------------------------------------------------------Code language: YAML (yaml)

II. Test bằng YABS

curl -sL yabs.sh | bashCode language: Nginx (nginx)

1. SpeedyPage

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-06-11          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Aug 8 08:10:14 UTC 2022

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 15 minutes
Processor : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores : 2 @ 3393.626 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 58.1 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04.4 LTS
Kernel   : 5.4.0-122-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 484.13 MB/s (121.0k) | 2.67 GB/s  (41.8k)
Write   | 485.41 MB/s (121.3k) | 2.69 GB/s  (42.0k)
Total   | 969.55 MB/s (242.3k) | 5.37 GB/s  (83.9k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 2.23 GB/s   (4.3k) | 2.39 GB/s   (2.3k)
Write   | 2.35 GB/s   (4.5k) | 2.55 GB/s   (2.4k)
Total   | 4.58 GB/s   (8.9k) | 4.95 GB/s   (4.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | busy      | 404 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 610 Mbits/sec  | 700 Mbits/sec 
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 619 Mbits/sec  | 632 Mbits/sec 
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 686 Mbits/sec  | 735 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 531 Mbits/sec  | 632 Mbits/sec 
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 606 Mbits/sec  | 730 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 557 Mbits/sec  | busy      

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1299             
Multi Core   | 2409             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16504171Code language: YAML (yaml)

2. GreenCloudVPS

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2022-06-11          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon 08 Aug 2022 03:10:17 PM +07

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 1 days, 21 hours, 0 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.624 MHz
AES-NI   : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 4.0 GiB
Disk    : 45.2 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04.4 LTS
Kernel   : 5.19.0-051900-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 411.55 MB/s (102.8k) | 3.05 GB/s  (47.7k)
Write   | 412.63 MB/s (103.1k) | 3.07 GB/s  (48.0k)
Total   | 824.18 MB/s (206.0k) | 6.13 GB/s  (95.8k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 3.70 GB/s   (7.2k) | 3.85 GB/s   (3.7k)
Write   | 3.90 GB/s   (7.6k) | 4.10 GB/s   (4.0k)
Total   | 7.61 GB/s  (14.8k) | 7.95 GB/s   (7.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 190 Mbits/sec  | 70.8 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 267 Mbits/sec  | 204 Mbits/sec 
Hybula     | The Netherlands (40G)   | 396 Mbits/sec  | 426 Mbits/sec 
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 461 Mbits/sec  | 440 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 63.3 Mbits/sec | 73.9 Mbits/sec 
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 75.0 Mbits/sec | 77.8 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 103 Mbits/sec  | 88.3 Mbits/sec 

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 506 Mbits/sec  | 197 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      
Hybula     | The Netherlands (40G)   | busy      | 626 Mbits/sec 
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | 363 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 619 Mbits/sec  | 322 Mbits/sec 
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 664 Mbits/sec  | 318 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 824 Mbits/sec  | 197 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1253             
Multi Core   | 1995             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16504239
Code language: YAML (yaml)

III. Test băng thông bằng iperf3

Mình cài đặt iperf lên cả hai server, rồi chạy iperf3 làm server

apt install iperf3 -y
iperf3 -sCode language: Nginx (nginx)

Sau đó trên máy tính ở nhà, chạy iperf3 client kết nối đến từng server để kiểm tra băng thông

iperf3 -c <IP-Server> --get-server-outputCode language: JavaScript (javascript)

1. Speedypage

[thuanbui@thuanbui-macbookpro121 ~]$ iperf3 -c 194.xxx.xxx.xxx -R --get-server-output
Connecting to host 194.xxx.xxx.xxx, port 5201
Reverse mode, remote host 194.xxx.xxx.xxx is sending
[ 5] local 192.168.0.20 port 51994 connected to 194.xxx.xxx.xxx port 5201
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate
[ 5]  0.00-1.00  sec 7.64 MBytes 64.0 Mbits/sec         
[ 5]  1.00-2.00  sec 17.2 MBytes  144 Mbits/sec         
[ 5]  2.00-3.00  sec 19.3 MBytes  162 Mbits/sec         
[ 5]  3.00-4.00  sec 17.8 MBytes  149 Mbits/sec         
[ 5]  4.00-5.00  sec 15.7 MBytes  132 Mbits/sec         
[ 5]  5.00-6.00  sec 17.2 MBytes  144 Mbits/sec         
[ 5]  6.00-7.00  sec 18.2 MBytes  152 Mbits/sec         
[ 5]  7.00-8.00  sec 14.2 MBytes  119 Mbits/sec         
[ 5]  8.00-9.00  sec 18.2 MBytes  153 Mbits/sec         
[ 5]  9.00-10.00 sec 15.1 MBytes  127 Mbits/sec         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.05 sec  162 MBytes  135 Mbits/sec 4575       sender
[ 5]  0.00-10.00 sec  160 MBytes  135 Mbits/sec         receiver

Server output:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 115.xxx.xxx.xxx, port 51980
[ 5] local 194.xxx.xxx.xxx port 5201 connected to 115.xxx.xxx.xxx port 51994
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr Cwnd
[ 5]  0.00-1.00  sec 11.1 MBytes 92.9 Mbits/sec 435  3.29 MBytes    
[ 5]  1.00-2.00  sec 16.2 MBytes  136 Mbits/sec 1179  3.96 MBytes    
[ 5]  2.00-3.00  sec 18.8 MBytes  157 Mbits/sec 228  4.15 MBytes    
[ 5]  3.00-4.00  sec 16.2 MBytes  136 Mbits/sec 125  1.67 MBytes    
[ 5]  4.00-5.00  sec 18.8 MBytes  157 Mbits/sec  29  3.87 MBytes    
[ 5]  5.00-6.00  sec 15.0 MBytes  126 Mbits/sec 338  2.66 MBytes    
[ 5]  6.00-7.00  sec 18.8 MBytes  157 Mbits/sec 245  2.39 MBytes    
[ 5]  7.00-8.00  sec 15.0 MBytes  126 Mbits/sec 1259  2.94 MBytes    
[ 5]  8.00-9.00  sec 17.5 MBytes  147 Mbits/sec 112  4.70 MBytes    
[ 5]  9.00-10.00 sec 13.8 MBytes  115 Mbits/sec 578  1.19 MBytes    
[ 5] 10.00-10.05 sec 1.25 MBytes  207 Mbits/sec  47  1.28 MBytes    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.05 sec  162 MBytes  135 Mbits/sec 4575       sender


iperf Done.
Code language: YAML (yaml)

2. GreenCloudVPS

[thuanbui@thuanbui-macbookpro121 ~]$ iperf3 -c 203.xxx.xxx.xxx -R --get-server-output
Connecting to host 203.xxx.xxx.xxx, port 5201
Reverse mode, remote host 203.xxx.xxx.xxx is sending
[ 5] local 192.168.0.20 port 51476 connected to 203.xxx.xxx.xxx port 5201
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate
[ 5]  0.00-1.00  sec 6.57 MBytes 55.1 Mbits/sec         
[ 5]  1.00-2.00  sec 5.33 MBytes 44.7 Mbits/sec         
[ 5]  2.00-3.00  sec 4.65 MBytes 39.0 Mbits/sec         
[ 5]  3.00-4.00  sec 4.73 MBytes 39.7 Mbits/sec         
[ 5]  4.00-5.00  sec 4.17 MBytes 35.0 Mbits/sec         
[ 5]  5.00-6.00  sec 5.41 MBytes 45.4 Mbits/sec         
[ 5]  6.00-7.00  sec 5.53 MBytes 46.4 Mbits/sec         
[ 5]  7.00-8.00  sec 6.33 MBytes 53.1 Mbits/sec         
[ 5]  8.00-9.00  sec 6.67 MBytes 56.0 Mbits/sec         
[ 5]  9.00-10.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.03 sec 56.8 MBytes 47.5 Mbits/sec 140       sender
[ 5]  0.00-10.00 sec 55.5 MBytes 46.5 Mbits/sec         receiver

Server output:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 115.xxx.xxx.xxx, port 51470
[ 5] local 203.xxx.xxx.xxx port 5201 connected to 115.xxx.xxx.xxx port 51476
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr Cwnd
[ 5]  0.00-1.00  sec 7.69 MBytes 64.5 Mbits/sec  1  263 KBytes    
[ 5]  1.00-2.00  sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec 130  148 KBytes    
[ 5]  2.00-3.00  sec 4.82 MBytes 40.4 Mbits/sec  0  167 KBytes    
[ 5]  3.00-4.00  sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec  4  139 KBytes    
[ 5]  4.00-5.00  sec 4.14 MBytes 34.7 Mbits/sec  1  162 KBytes    
[ 5]  5.00-6.00  sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec  0  186 KBytes    
[ 5]  6.00-7.00  sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec  0  207 KBytes    
[ 5]  7.00-8.00  sec 6.18 MBytes 51.8 Mbits/sec  0  229 KBytes    
[ 5]  8.00-9.00  sec 7.04 MBytes 59.1 Mbits/sec  0  250 KBytes    
[ 5]  9.00-10.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec  4  201 KBytes    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval      Transfer   Bitrate     Retr
[ 5]  0.00-10.03 sec 56.8 MBytes 47.5 Mbits/sec 140       sender


iperf Done.Code language: YAML (yaml)

IV. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Bên cạnh cấu hình khủng và đường truyền ngon, SpeedyPage còn tạo ấn tượng mạnh với mình nhờ giao diện Dashboard và Control Panel thân thiện, dễ sử dụng.

Dưới đây là Dashboard quản lý của SpeedyPage sau khi đăng nhập, nhìn khá giống Dashboard của bên Vultr.

Còn đây là giao diện Control Panel để quản lý VPS: rất tươi mới và dễ sử dụng.

V. Đánh giá

Tốc độ kết nối từ SpeedyPage về nhà mình nhanh hơn rõ rệt so với bên GreencloudVPS. Cách kiểm tra dễ nhất là tải file test trên trang looking Glass: https://sg.lg.speedypage.com/, tốc độ tải từ Speedypage luôn max đường truyền.

Còn lại về phần hiệu năng, chênh lệch là không đáng kể vì cả hai bên SpeedyPage lẫn GreenCloudVPS sử dụng phần cứng tương tự nhau.

Mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của GreenCloudVPS, trong khi theo dõi thêm phần Uptime của bên SpeedyPage này. Nếu ổn, mình sẽ dùng luôn cả hai em cùng lúc.

Dùng 1 em VPS ở Hong Kong và 1 em VPS ở Singapore của 2 nhà cung cấp cùng lúc để hỗ trợ lẫn nhau. Đề phòng sự cố đứt cáp biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu bên Hong Kong bị ảnh hưởng thì sẽ chuyển web về Singapore, hoặc ngược lại. Hoặc lỡ anh nhà cung cấp nào có vấn đề thì vẫn còn 1 anh còn lại để sử dụng.

Đặt mua VPS của SpeedyPage hoặc GreenCloudVPS theo link dưới đây (link affilate) nếu bạn có nhu cầu nhé.

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng mò vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Bởi Thuận Bùi

Runner at Yêu Chạy Bộ. Blogger at Ba Lô & Dép Lào. Web Developer at TB's Blog.
Follow me: Facebook / Instagram

11 trả lời trong “Đánh giá SpeedyPage – Ryzen VPS Singapore giá chỉ từ $3.86 / tháng”

Chào Thuận,

Mình đã đăng ký vps của speedypage. Tuy nhiên, mình đang gặp trở ngại trong việc kết nối thông qua Putty. Mình có nhờ hỗ trợ thông qua tạo ticket (họ yêu cầu) rùi, sau khi mình đã thử mọi cách họ hướng dẫn. Cụ thể mình đã (1) tạo ssh key từ puttygen, lưu lại public và private key xuống laptop. (2) mình đã copy mã code ssh key on puttygen đã tạo vào ssh key của vps dashboard. (3) Mình kết nối với ip vps và load thêm private key từ việc lưu lại trước đó vào laptop. Tuy nhiên vẫn bị lỗi khi kết nối. Mình có kèm theo link của 2 ảnh chụp. https://ibb.co/hYDhjJY & https://ibb.co/F7x98z2 . Nhờ Thuận xem và hỗ trợ

Mình đã nhờ hỗ trợ từ nhà cung cấp, họ kiểm tra không thấy có vấn đề nhưng không hiểu tại sao mình không login được. Cuối cùng họ đã cho mình một giải pháp mới nhanh gọn hơn để truy cập, vẫn qua putty bình thường. Công nhận họ hỗ trợ nhiệt tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *