Chuyên mục
Virtualization Windows

[Proxmox] Hướng dẫn cài đặt máy ảo KVM chạy Windows 11

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cài đặt máy ảo Windows 11 trên Proxmox. Cách thức gần như tương tự cách cài đặt Windows 10, nhưng có đôi chút thay đổi ở phần thiết lập máy ảo ban đầu. Từ phiên bản 7.0-13, Proxmox đã bổ sung tính…

Chuyên mục
Linux Virtualization

[Proxmox] Hướng dẫn cài đặt máy ảo KVM chạy Linux trên Proxmox VE

Tiếp tục với loạt bài về Proxmox, bài viết lần này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt máy ảo KVM chạy Linux trên Proxmox VE. Mình sẽ cài đặt hệ điều hành Debian 11. Bạn có thể áp dụng tương tự để cài đặt các phiên bản Linux khác:…

Chuyên mục
Virtualization Windows

[Proxmox] Hướng dẫn cài đặt máy ảo KVM chạy Windows 10 trên Promxox VE

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cài đặt máy ảo Windows 10 trên Proxmox, dựa theo tài liệu tiếng Anh: Windows 10 guest best practices – Proxmox VE. Để máy ảo Windows 10 hoạt động với hiệu năng tốt nhất, chúng ta cần phải cài đặt Windows VirtIO…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Hướng dẫn tạo máy ảo sử dụng XCP-ng Center

Trước đây mình đã hướng dẫn cách tạo máy ảo trên XCP-ng bằng cách sử dụng Xen Orchestra. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo máy ảo bằng cách sử dụng XCP-ng Center. Nếu đã từng sử dụng VirtualBox hay Hyper-V, bạn sẽ thấy cách tạo máy ảo…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Hướng dẫn tạo máy ảo sử dụng Xen Ochestra

Tiếp tục nghiên cứu về công nghệ ảo hoá XEN, bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo máy ảo (VM) trên nền tảng XCP-ng. Tất cả thao tác đều được thực hiện trên Xen Orchestra (XOA). Ngoài ra, bạn có thể tạo máy ảo bằng cách sử dụng…

Chuyên mục
Virtualization

Hướng dẫn clone (tạo bản sao) máy ảo trên Hyper-V

Trong quá trình nghiên cứu, thực hành ảo hoá, bạn cần phải biết cách clone (tạo bản sao) máy ảo để nhanh chóng mở rộng hệ thống, tiết kiệm thời gian cài đặt. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách clone máy ảo trên nền tảng ảo hoá…