Chuyên mục
Linux

Cài đặt rEFInd Boot Manager trên EndeavourOS

Sau đợt cập nhật Grub trên EndeavourOS bị lỗi không thể khởi động máy hồi cuối tháng 8, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng mỗi lần cập nhật hệ thống bằng lệnh yay. Chẳng biết máy sẽ khởi động bình yên hay sẽ gặp lỗi trở lại. Do đó,…