Chuyên mục
NAS Network

Cài đặt Wireguard VPN lên DSM 7.2 (Synology / Xpenology)

Sau khi cài đặt Docker thành công lên DSM 7.2, mình hí hửng cài đặt WireGuard VPN bằng Wirehole-UI thì mới biết DSM 7.2 chưa hỗ trợ WireGuard. DSM chỉ hỗ trợ các giao thức VPN cũ như: PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSEC, thông qua app VPN Server. Khi cài đặt WireGuard…

Chuyên mục
NAS Virtualization

Cài đặt Docker lên DSM 7.2 (Synology / Xpenlogy)

Sau 1 thời gian chạy Xpenlogy trên máy ảo Proxmox và ESXi, mình đã chuyển qua cài đặt Xpenology trực tiếp trên em mini PC Lenovo M600. Mục đích nhằm sử dụng Xpenlogy lâu dài và ổn định, hạn chế xung đột khi chạy trên nền tảng ảo hóa. Mình…

Chuyên mục
NAS Virtualization

Quản lý Docker trên DSM sử dụng dòng lệnh CLI

Trên DSM, bên cạnh việc quản lý Docker bằng ứng dụng Container Manager, chúng ta còn có thể sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI). Dưới đây là cách quản lý Docker trên DSM sử dụng giao diện dòng lệnh Command Line Interface (CLI). 1. Kích hoạt tính năng SSH…

Chuyên mục
Linux NAS

Cài thêm ứng dụng bên ngoài: nano, git, htop,… lên DSM

Trong khi nghiên cứu Docker Compose bằng CLI trên DSM của Synology, mình phát hiện ra rất nhiều các lệnh quen thuộc không có sẵn trên DSM. Ví dụ: nano, htop, git, rsync… Giờ muốn cài đặt thêm thì không thể sử dụng apt (Ubuntu/Debian) hay yum (CentOS, Red Ha),…