Chuyên mục
Học Tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Ngày 65: Hoàn thành Minna no Nihongo 1 – Đăng ký thi JLPT N4 – Thi thử N5, N4

Hành trình học tiếng Nhật của mình hôm nay bước qua ngày thứ 65 (bắt đầu học từ ngày 01/02/2023). Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng chắc chắn sẽ đỡ chông gai hơn hẳn so với 2 tháng đầu tiên. Giai đoạn dễ nản chí nhất đã…

Chuyên mục
Học Tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Ngày 40: Luyện ngữ pháp với Bunpro.jp, luyện nghe với Spotify Podcast

Hành trình học tiếng Nhật của mình được bắt đầu từ ngày 01/02/2023 và hiện tại đã bước qua ngày thứ 40. Bài viết này sẽ tổng kết lại chặng đường đã qua và giới thiệu thêm nhiều công cụ mới mình sử dụng cho việc học tiếng Nhật. Sau…